ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1: Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας

2: Απόφαση Ε.Π.Ζ σχετικά με προσωρινές κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις για την καλοκαιρινή περίοδο 2018 λόγω των αυξημένων ακτοπλοϊκών δρομολογίων   των ferry-boat στο λιμάνι της Δ.Κ. Νυδριού

3: Απόφαση ΕΠΖ για αναγνώριση κοινοχρησίας οδού, στην εκτός σχεδίου περιοχή Συββότων στην ειδική θέση «Βλασταράς» της Τοπικής Κοινότητας Μαραντοχωρίου Δήμου Λευκάδας.
 (Σχετ: η αρ. 15-03-2017/Δ.Λ. 4696 αίτηση του κ. Σκληρού Νικολάου του Γρηγορίου και της  Βασιλικής)

4: Παροχή σύμφωνης γνώμης για τον χαρακτηρισμό της παλαιάς ενετικής οδού από Ράχη  ως Χαραδιάτικα στη ΔΕ Ελλομένου,ως κύριας δημοτικής οδού

5: Απόφαση ΕΠΖ για αναγνώριση κοινοχρησίας οδού στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δρυμώνα και του Αγίου Νικήτα στην ειδική θέση «Λίθος» της Τοπικής Κοινότητας Δρυμώνα του Δήμου Λευκάδας. (Σχετ: η αρ. 17-11-2016/Δ.Λ. 23747 αίτηση του κ. Φίλιππα Παναγιώτη)

6: Απόφαση ΕΠΖ για αναγνώριση κοινοχρησίας οδού στην  εκτός σχεδίου περιοχή Φτερνού στην ειδική θέση «Μεγάλη Κουτσουπιά» της Τοπικής Κοινότητας Φτερνού Δήμου Λευκάδας.
(Σχετ: η αρ. 18-09-2017/Δ.Λ. 20857 αίτηση του κ. John Malmborg του Svend και της κας Hanne Thorup του Allan)

7: Απόφαση ΕΠΖ  για αναγνώριση κοινοχρησίας οδού, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Πέτρου, Δημοτικής Ενότητας Απολλώνιων του Δήμου Λευκάδας, στην ειδική θέση «Μέγα Λόγγος». (Σχετ: η αρ. 15-03-2017/Δ.Λ. 4798 αίτηση της κας Ερμιόνης Δημ. Βλασσοπούλου)
 
8: Απόφαση ΕΠΖ  για έγκριση κοπής δέντρου (λεύκας) το οποίο βρίσκεται εντός δημοτικής οδού του σχεδίου πόλης Βασιλικής Πόντη στη θέση Κολυβάτα Βασιλικής της  Δ.Ε. Απολλωνίων (σχετ. η υπ΄αριθ. ΕΣ190/20-02-2018 άδεια μικρής κλίμακας από την ΥΔΟΜ Δήμου Λευκάδας)
9: Απόφαση ΕΠΖ σχετικά με την αναγνώριση οδού που συνδέει τον οικισμό Καστού με το βορειότερο άκρο της νήσου στο σημείο της θαλάσσιας επικοινωνίας με τον οικισμό Αγραπιδιά Καλάμου, ως κύριας δημοτικής Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 21068/20-9-2017 αίτηση των κ.κ. Ζώρζου Λεωνίδα και Αλεφραγκή Κυριακής)
 
10: Απόφαση ΕΠΖ σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου στην εκτός οικισμού περιοχή Λειψόπυργου της Τ.Κ. Ευγήρου στη θέση «Αλυκές και Πλαγιές» του Δήμου Λευκάδας (σχετ. η από 23-11-2017/Δ.Λ. 27017 αίτηση του κ. Κοντογιώργη Γεώργιου) 
 
11: Απόφαση ΕΠΖ  σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου στην εκτός οικισμού περιοχή της Τ.Κ. Αθανίου που ξεκινά, σύμφωνα με το από Φεβρουάριο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας, από το σημείο Δ1 συμβολή με Επαρχιακή οδό Αθανίου-Νηράς, στο σημείο ΔΑ διακλαδώνεται σε δύο κλάδους, αριστερά έως το σημείο ΔΜ (Επαρχιακή οδός) και δεξιά έως το σημείο Δ44, συνεχίζει ως χωμάτινο μονοπάτι και καταλήγει στην παραλία Εγκρεμνών μέσω σκαλοπατιών
 
12: Απόφαση ΕΠΖ  σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου στην εκτός οικισμού περιοχή της Τ.Κ. Αθανίου στη θέση «Φέλικας» και « Πόρτο Κατσίκι» που ξεκινά, σύμφωνα με το από Φεβρουάριο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας, από το σημείο Δ1 συμβολή με Επαρχιακή οδό Αθανίου-Νηράς, στο σημείο Δ0 διακλαδώνεται σε δύο κλάδους που λειτουργούν τις περιόδους αιχμής της κυκλοφορίας ως άνοδος και κάθοδος έως το σημείο Δ102, καταλήγει στο σημείο Δ104 (χώρος αναψυχής Πόρτο Κατσίκι, ιδιοκτησίας Δήμου Λευκάδας) και τελικά στην παραλία Πόρτο Κατσίκι μέσω σκαλοπατιών
13: Απόφαση ΕΠΖ  σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου στην εκτός οικισμού περιοχή της Τ.Κ. Αθανίου  που ξεκινά, σύμφωνα με το από Φεβρουάριο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας, από το σημείο Δ0 συμβολή με δημοτική οδό εντός οικισμού Αθανίου και καταλήγει στην παραλία Γιαλός
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by