ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

401: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

402: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ66) στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους», για την υλοποίησης της πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

404:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου συγκριτικού πίνακα της μελέτης: «ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

405:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης - τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ» προϋπολογισμού 600.000,00 €.

411:Απόφαση Δ.Σ. για συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας στην έκθεση Πολιτισμού-Τουρισμού-Γαστρονομίας-Οίνου στο πλαίσιο του 16ου Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αδελφοτήτων Γαστρονομίας και Οίνου (CEUCO) από 19 έως 21/10/2018 στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα.

430:Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή προστίμου από το Δήμο Λευκάδας προς το Πνευματικό Κέντρο, ύψους 1.400 € για παράνομη αφισοκόλληση (απόφαση Δ.Α 1244/20-7-2010).

431:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by