ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Διαγωνισμός "Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων & εργαλείων πρασίνου 20"

Λευκάδα 15-11-2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για την "Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων πρασίνου του Δήμου Λευκάδας για τα έτη 2019-2020"

Πατήστε εδώ

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
15-11-2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η προγραμματισμένη για σήμερα 15-11-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ.

Πατήστε εδώ για την Ανακοίνωση

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
6-11-2018. Τεύχη Δημοπράτησης- "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΘΕΩΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ "

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Συνοπτικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΘΕΩΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ, συνολικού προϋπολογισμού 39.432,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Πατήστε εδω για την Διακήρυξη, εδω για τη Μελέτη και εδω για ΤΕΥΔ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
02-11-18: Τεύχη Δημοπράτησης έργου "Μελέτες για την δημιουργία εγκαταστάσεων Πράσινων Σημείων"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης με Συνοπτικό Διαγωνισμό, κατά το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016:

Πατήστε εδώ για την Περίληψη, εδώ για την διακήρυξη, εδώ για την συγραφή υποχρεώσεων και εδώ για την Τεχνική Μελέτη.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
02-11-2018 Προκήρυξη δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

O ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό

με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ,Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ,Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» Εκτιμώμενης αξίας 26.847,51€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ, ΕΔΩ, ΕΔΩ, ΕΔΩ

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
31-10-18: Τεύχη Δημοπράτησης "Αποκαταστάσεις ζημιών στο οδικό δίκτυο λόγω έντονων βροχοπτώσεων"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/16

Πατήστε εδώ για Περίληψη, εδώ για διακήρυξη, εδώ για τιμολόγιο μελέτης, εδώ για τεχνική έκθεση και εδώ για προϋπολογισμό.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
31-10-18: Τεύχη Δημοπράτησης "Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & αυλειων χώρων"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/16

Πατήστε εδώ για Περίληψη, εδώ για διακήρυξη, εδώ για τιμολόγιο μελέτης, εδώ για τεχνική έκθεση και εδώ για προϋπολογισμό.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
31-10-18: Τεύχη Δημοπράτησης "Διαμόρφωση Αθλ. Εγκατ.του Αυλειου χώρου 2ου & 3ου Δημ. Σχολείου"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό συνοπτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 66 και 117 του Ν. 4412/2016 και της παρ. 1γ του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016

Πατήστε εδώ για Περίληψη, εδώ για διακήρυξη, εδώ για τιμολόγιο μελέτης, εδώ για τεχνική έκθεση και εδώ για προϋπολογισμό.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
29-10-18: Τεύχη Δημοπράτησης "Διαμορφώσεις Κοινοχρήστων Χώρων Καλάμου - Καστού"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό συνοπτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 66 και 117 του Ν. 4412/2016 και της παρ. 1γ του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016

Πατήστε εδώ για την Περίληψη, εδώ για τη διακήρυξη, εδώ για την τεχνική έκθεση, εδώ για τον προϋπολογισμό και εδώ για το τιμολόγιο μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
29-10-2018: Τεύχη Δημοπράτησης "Επισκευή - Αποκατάσταση Παιδικών Χαρών"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό συνοπτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 66 και 117 του Ν. 4412/2016 και της παρ. 1γ του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016

Πατήστε εδώ για την Περίληψη, εδώ για τη διακήρυξη, εδώ για την τεχνική έκθεση, εδώ για τον προϋπολογισμό και εδώ για το τιμολόγιο μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Σελίδα 1 από 32Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by