ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

05-07-2018.Τεύχη Δημοπράτησης" Κατεπείγουσα αποκατάσταση παραλιακού δρόμου Αγίου Νικήτα.

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

"Κατεπείγουσα αποκατάσταση παραλιακού δρόμου Αγίου Νικήτα λόγω της θεομηνίας την 17η και 18η Ιανουαρίου 2018" 

Ο Δήμος Λευκάδας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό συνοπτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων των άρθρων 66 και 117 του Ν. 4412/2016 και της παρ. 1 

Πατήστε εδω για Περίληψη, εδω Διακήρυξη, εδω Προυπολογισμός, εδω Τεχνική,

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
05-07-2018 Τεύχη Δημοπράτησης "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  σύμφωνα με Ν.4412/16,ΦΕΚ147/Α78-8-2016 για το έργο "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠ., ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΜΑΡ. ΣΒ"

 Πατήστε εδώ για  Περίληψη, εδώ για  Διακήρυξή,εδώ  για Τιμολόγιο Μελέτης, εδώ για Προϋπολογισμό και εδώ για Τεχνική εκθεση.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
29-06-2018 Τεύχη Δημοπράτησης"Τσιμεντοστρώσεις – βελτιώσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ελλομένου"

 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

          "ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ"

Ο Δήμος Λευκάδας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό συνοπτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων των άρθρων 66 και 117 του Ν. 4412/2016 και της παρ. 1γ του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 με το σύστημα ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 

Πατήστε εδώ για την Περίληψη της Διακήρυξης, και τα Λοιπά έγγραφα εδώ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
28-6-2018 Περίληψη για εκμίσθωση τμήματος Πλατείας Παραλίας

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Πατήστε εδώ για την περίληψη.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
20-6-2018: Διευκρίνιση για τον διαγωνισμό "Προμήθεια σωληνώσεων ύδρευσης

Πατήστε εδώ για την Διευκρίνιση.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
19-06-2018: Τεύχη Δημοπράτησης "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ-ΝΙΚΙΑΝΑΣ"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή , σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/16, ΦΕΚ 147/Α78-8-2016

Πατήστε εδώ για την Περίληψη, εδώ για τη Διακήρυξη, εδώ για την Τεχνική Έκθεση, εδώ για τον προϋπολογισμό και εδώ για το Τιμολόγιο Μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
19-06-2018: Τεύχη Δημοπράτησης "Επισκευές - Αποκαταστάσεις Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε Καλάμου - Καστού"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό συνοπτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 66 και 117 του Ν. 4412/2016 και της παρ. 1γ του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016

Πατήστε εδώ για την Περίληψη, εδώ για τη Διακήρυξη, εδώ για την Τεχνική Έκθεση, εδώ για τον προϋπολογισμό και εδώ για το Τιμολόγιο Μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
19-06-2018: Τεύχη Δημοπράτησης "ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό συνοπτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων των άρθρων 66 και 117 του Ν. 4412/2016 και της παρ. 1γ του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016

Πατήστε εδώ για την Περίληψη, εδώ για τη Διακήρυξη, εδώ για την Τεχνική Έκθεση, εδώ για τον προϋπολογισμό και εδώ για το Τιμολόγιο Μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
19-06-2018: Τεύχη Δημοπράτησης

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό συνοπτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων των άρθρων 66 και 117 του Ν. 4412/2016 και της παρ. 1 του άρθρου 95 του Ν. 4412/201

Πατήστε εδώ για την Περίληψη, εδώ για τη Διακήρυξη, εδώ για τον προϋπολογισμό και εδώ για το Τιμολόγιο Μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
13-6-2018: Διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου του ΕΠΑΛ Λευκάδας

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο Διοικητήριο Λευκάδας στις 16- 07 -2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12.00 μ.μ. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός είναι άγονος θα επαναληφθεί ξανά στις 06- 08 - 2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00 μ.μ.

Πατήστε εδώ για την Περίληψη Διαγωνισμού.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Σελίδα 1 από 28Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by