ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

2-9-2019.Προκήρυξη θέσης καθαρίστριας για το Μουσικό Σχολείο Λευκάδας

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προκήρυξη θέσης καθαρίστριας για το Μουσικό Σχολείο Λευκάδας

Πατήστε εδω και εδω.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
30-8-2019.Eπικαιροποίηση όρων διακήρυξης και παράταση προθεσμίας διαγωνισμού του έργο ΜΟΠΑΚ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση όρων διακήρυξης και παράταση προθεσμίας διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ,

Πατήστε ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
23-8-2019.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ MEΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ "

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Συνοπτικού διαγωνισμού MEΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019, συνολικού προϋπολογισμού 33.471,08 ευρώ με Φ.Π.Α

Πατήστε για ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ, ΜΕΛΕΤΗ,ΤΕΥΔ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
23-8-2019.Διαγωνισμός για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λευκάδας.

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λευκάδας έτους 2019, συνολικού προϋπολογισμού 52.051,01 ευρώ με Φ.Π.Α.

Πατήστε για ,ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ,ΠΕΡΙΛΗΨΗ,ΜΕΛΕΤΗ,ΤΕΥΔ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
23-8-2019.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ" ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Συνοπτικού διαγωνισμού ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020.

Πατήστε για ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ,ΜΕΛΕΤΗ,ΤΕΥΔ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
20-8-2019: Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για προμήθεια καυσίμων Δημοτικών Ενοτήτων

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για προμήθεια καυσίμων για τις Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΚΑΡΥΑΣ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας

Πατήστε για την Πρόσκληση για την Διακήρυξη και για Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
09-08-2019: Τεύχη δημοπράτησης "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ"

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Λευκάδας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 9.887.361,74 € (με Φ.Π.Α.)

Πατήστε εδώ για την περίληψη, εδώ για την διακήρυξη, εδώ για την τεχνική περιγραφή, εδώ για τεχνικές προδιαγραφές, εδώ για προϋπολογισμό και εδώ για τιμολόγιο μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
7-8-2019.Πρόσκληση για ιδιώτη κτηνίατρο

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει σε ιδιώτη κτηνίατρο εργασίες που αφορούν κτηνιατρικές πράξεις (στείρωση ,εμβολιασμό ,καταγραφή κ.λ.π.

Πατήστε εδω.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
5-8-2019: Περίληψη Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019 (ΦΕΚ 17 Α).

Πατήστε εδώ για την Ανακοίνωση.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
2-8-2019:Προμήθεια ανταλλακτ. & εργασίες συντήρησης & επισκευής οχημάτων - μηχανημάτων Δήμου Λευκάδα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων που θα διεξαχθεί με ηλεκτρονική διαδικασία για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στην συμφωνία –πλαίσιο για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 221.449,94 ευρώ με Φ.Π.Α.

Πατήστε  για την Προκήρυξη, την Διακήρυξη, την Μελέτη,την Οικονομική Προσφορά και το ΤΕΥΔ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Σελίδα 1 από 38Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by