ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

15-3-2019: Πρόσκληση για τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει σε ιδιώτη την παροχή υπηρεσιών-περισυλλογής και σταβλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (βοοειδών και αιγοπροβάτων) για την κάλυψη των υποχρεώσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4056/2012 για το έτος 2019. Αναλυτικά οι εργασίες περιγράφονται στην υπ΄αριθμ.1/2019 μελέτη «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ»

Πατήστε εδώ για την Πρόσκληση και εδώ για την Μελέτη. .

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
14-3-2019. Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ TMHMATΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού παραλίας για ομπρέλες – ξαπλώστρες -θαλάσσια μέσα αναψυχής - καντίνες.Πατήστε εδω .

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
06-03-2019.Aναβάλλεται η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι,

λόγω της τακτικής απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Λευκάδας σύμφωνα με την από 4-3-2019 πρόσκληση, αναβάλλεται η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών για την παροχή υπηρεσίας ενός(1) Ιατρού- Παιδίατρου για την Ιατρική παρακολούθηση των νηπίων-βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς-Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Λευκάδας της με αριθμ.πρωτ.3991/28-02-2019 πρόσκλησης, για τις 7-03-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
1-3-2019. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Λευκάδας θα προβεί στη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού αθλητικών εγκαταστάσεων

Πατήστε εδω για Πρόσκληση, εδω για Μελέτη, εδω για Οικονομική.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
1-03-2019.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ-ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ.

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Λευκάδας θα προβεί στη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας ενός(1) Ιατρού- Παιδίατρου για,

Πατήστε για Πρόσκληση εδω, για Μελέτη εδώ, Οικονομική εδώ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
18-2-2019: Περίληψη διακήρυξης για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού παραλίας για ομπρέλες ξαπλώστρες

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ TMHMATΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ – ΚΑΝΤΙΝΕΣ –ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού παραλίας για ομπρέλες – ξαπλώστρες -θαλάσσια μέσα αναψυχής - καντίνες Δ.Ε. Απολλωνίων Ελομένου και Λευκάδας

Πατήστε εδώ για την Περίληψη διακήρυξης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
15-02-2019: τεύχη Δημοπράτησης "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας, διακηρύττει ότι την 08 του μηνός Μαρτίου του έτους 2019 ημερα Παρασκευή και ώρα 15:00 π.μ.  

Πατήστε εδώ για την περίληψη, εδώ για τη διακήρυξη,  και εδώ για τη μελέτη.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
15-02-2019: Τεύχη Δημοπράτησης "Τσιμεντοστρώσεις - Βελτιώσεις Κ.Χ. στην Δ.Ε. Λευκάδας

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή

Πατήστε εδώ για την περίληψη, εδώ για τη διακήρυξη, εδώ για την τεχνική έκθεση, εδώ για τον προϋπολογισμό και εδώ για το Τιμολόγιο μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
15-02-2019: Τεύχη Δημοπράτησης "Κατασκευή παράκαμψης δημ. οδού Απόλπαινας"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή

Πατήστε εδώ για την περίληψη, εδώ για τη διακήρυξη, εδώ για την τεχνική έκθεση, εδώ για τον προϋπολογισμό και εδώ για το Τιμολόγιο μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
13-02-2019: Τεύχη Δημοπράτησης "Ασφαλτόστρωση Αγροτικών οδών Δ.Ε. Απολλωνίων

 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Λευκάδας διακηρύττει ότι την 01 του μηνός Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών, θα διεξαχθεί με ηλεκτρονική Δημοπρασία και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05-03-2019 - 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 95 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ»

Πατήστε εδώ για την περίληψη, εδώ για τη διακήρυξη και εδώ για τη μελέτη.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Σελίδα 1 από 35Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by