ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

31-03-2020.ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 4909/24-03-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 4909/24-03-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 68/20-3-2020 τ.Α΄ ΠΝΠ Κατεπείγοντα μέτρα ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
24-03-2020: Επανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ιατρό Εργασίας

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Επανάληψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Λευκάδας θα προβεί στη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας ενός(1) ιατρού εργασίας για στους χώρους που εργάζονται οι υπάλληλοι του Δήμου Λευκάδας.

Πατήστε εδώ για την Πρόσκληση, εδώ για την Μελέτη και εδώ για το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
23-03-2020.Διευκρινήσεις προκήρυξης έργου "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών

με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το έργο με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»

Σύμφωνα με την αριθμ 4497/13-3-2020 διακήρυξη Πατήστε ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
16-03-2020.Συνοπτικός διαγωνισμός Γενικών Υπηρεσιών

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Λευκάδας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό Γενικών Υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το έργο με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» προϋπολογισμού 33.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Πατήστε για,περίληψη ΕΔΩ,διακήρυξη ΕΔΩ,μελέτη ΕΔΩ,εντυπο οικον ΕΔΩ,ΤΕΥΔ ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
13-03-2020.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Λευκάδας θα προβεί στην προμήθεια επίπλων - εξοπλισμός εργαστηρίων για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου που θα λειτουργήσει στο παλαιό Δημαρχείο Σφακιωτών στα πλαίσια του προγράμματος «REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D Innovation (RE.CO.RD)» προϋπολογισμού για την προμήθεια επίπλων 2.600,00€ και για την προμήθεια εξοπλισμού εργαστηριών 4.000,00€.

Πατήστε για Πρόσκληση ΕΔΩ,Μελέτη ΕΔΩ,Εντυπο Οικ.Προσφορας ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
13-03-2020.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ IΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Λευκάδας θα προβεί στη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας ενός(1) ιατρού εργασίας για στους χώρους που εργάζονται οι υπάλληλοι του Δήμου Λευκάδας.Πατήστε ΕΔΩ για την Πρόσκληση,ΕΔΩ για τη Μελέτη,ΕΔΩ για το Εντυπο Οικονομικής Προσφορας.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
05-03-2020: Περίληψη διακήρυξη

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ Δ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΠΡΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΗ

Δημοπρασία φανερή, προφορική και πλειοδοτική για την εκμίσθωση του αποκαταστημένου ΧΑΔΑ Δ.Κ. Λευκάδας ,για το τρέχον έτος , με αποκλειστικό σκοπό την κοπή προς εκμετάλλευση του αυτοφυούς χόρτου για ζωοτροφή (σανός).

Πατήστε εδώ για την Περίληψη Διακήρυξης .

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
28-01-2020.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2020

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2020

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ του προγράμματος «RE.CO.RD», το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG .

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Λευκάδας, που εδρεύει στο νομό Λευκάδας, και με αντικείμενο την υλοποίηση του Προγράμματος (RE.CO.RD)πατήστε ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
08-01-2020.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Ανακοινώνεται ότι η Κοινωφελής ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας για την βέλτιστη υλοποίηση του προγράμματος«Άθληση για Όλους», προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο προσωπικό και για το χρονικό διάστημα έως εφτά (7) μηνών,την εξής ειδικότητα: • ΠΕ ΠΦΑ Πατήστε ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
07-01-2020.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Ανακοινώνεται ότι η Κοινωφελής ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας για την βέλτιστη υλοποίηση του προγράμματος«Άθληση για Όλους», προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο προσωπικό και για το χρονικό διάστημα έως εφτά (7) μηνών,την εξής ειδικότητα: • ΠΕ ΠΦΑ. Πατήστε εδω.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Σελίδα 1 από 42Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by