ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

2-01-2019 Τεύχη Δημοπράτησης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Συνοπτικού διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 24.499,92ευρώ με Φ.Π.Α. Πατήστε Περίληψη εδω, Διοκήρυξη εδω, Μελέτη εδω, ΤΕΥΔ εδω.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
27-12-18: Τεύχη Δημοπράτησης «Μελέτη αποκατάστασης Δημοτικού Κινηματογράφου Απόλλωνα Λευκάδας»

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Συνοπτικού Διαγωνισμού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 117 του Ν.4412/2016,για την ανάθεση σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης Δημοτικού Κινηματογράφου Απόλλωνα Λευκάδας»

Πατήστε εδώ για την Περίληψη και εδώ για τη Διακήρυξη.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
24-12-18: Τεύχη Δημοπράτησης "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ"

 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας  προκηρύσσει δημόσιο  διαγωνισμό συνοπτικής  διαδικασίας σύμφωνα με τις δ/ξεις των   άρθρων  66 και 117 του Ν. 4412/2016 και της παρ. 1γ του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016

Πατήστε εδώ για την Περίληψη, εδώ για Διακήρυξη, εδώ για τεχνική έκθεση, εδώ για Προϋπολογισμό και εδώ για Τιμολόγιο Μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
12-12-2018: Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Τσιμεντόστρωση Δρόμου Φτέρης"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό συνοπτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 66 και 117 του Ν. 4412/2016

Πατήστε εδώ για Περίληψη, εδώ για Διακήρυξη, εδώ για Τεχνική Έκθεση, εδώ για προυπολογισμό και εδώ για Τιμολόγιο Μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
12-12-2018:Τεύχη Δημοπράτησης Ανάπλαση – Διαμόρφ. Βλύχας και Παρτεριών Περιοχής Συντριβανιού

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό συνοπτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 66 και 117 του Ν. 4412/2016

Πατήστε εδώ για Περίληψη, εδώ για Διακήρυξη, εδώ για Τεχνική Έκθεση, εδώ για προυπολογισμό και εδώ για Τιμολόγιο Μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
12-12-18:Τεύχη Δημοπράτησης Αποκατάσταση πηγαδιών & διαμόρφωση πλατείας Πλατάνου Τ.Κ. Καλαμιτσίου

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό συνοπτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 66 και 117 του Ν. 4412/2016

Πατήστε εδώ για Περίληψη, εδώ για Διακήρυξη, εδώ για Τεχνική Έκθεση, εδώ για προυπολογισμό και εδώ για Τιμολόγιο Μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
07-12-2018: Τεύχη Δημοπράτησης "Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Λευκάδας"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Συνοπτικού Διαγωνισμού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 117 του Ν.4412/2016,για την ανάθεση σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο "Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Λευκάδας "

Πατήστε εδώ για την Περίληψη, εδώ για τη διακήρυξη και εδώ για Τεχνικά Χαρακτηριστικά.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
07-12-2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια πινακίδων σήμανσης-πληροφοριακών

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Λευκάδας θα προβεί στην προμήθεια πινακίδων σήμανσης-πληροφοριακών, ρυθμιστικών, ονοματοθεσίας-οριοδεικτών οδών και καθρεφτών κυκλοφορίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου

Πατήστε εδώ για την Πρόσκληση, εδώ για την Μελέτη και εδώ για το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
07-12-2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Λευκάδας θα προβεί στην προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων για μέρος των νησίδων του Δήμου,με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου.

Πατήστε εδώ για την Πρόσκληση, εδώ για την Μελέτη και εδώ για το Έντυπο Οικονομικής προσφοράς.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
07-12-18: Τεύχη Δημοπράτησης "Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα - Πευκούλια (Λαγκάδα) Δήμου Λευκάδας"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,

Πατήστε εδώ για Περίληψη, εδώ για διακήρυξη, εδώ για τεχνική Έκθεση, εδώ για προϋπολογισμό και εδώ για τιμολόγιο μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Σελίδα 1 από 33Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by