ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

:Πρόσκληση Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 17:00

2η: Πρόσκληση Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17:00 Ειδική Πρόσκληση

3η: Πρόσκληση 11 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18:00

4η: Πρόσκληση Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17:00.

:Πρόσκληση Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 και ώρα 17:00.

6η: Πρόσκληση Δευτέρα 18 Μαρτίου και ώρα 14:00 κατεπείγουσα.

:Πρόσκληση Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 17:00.

:Πρόσκληση Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 17:00.

:Πρόσκληση Τρίτη στις 23 Απριλίου 2019 και ώρα 17:00.

10η:Πρόσκληση Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 και ώρα 15:00.

11η:Πρόσκληση Παρασκευή 24 Μαϊου 2019 και ώρα 14:30 κατεπείγουσα.

12η: Πρόσκληση Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 17:00

13η Πρόσκληση Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 ειδική συνεδρίαση

14η:Πρόσκληση Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019, και ώρα 17:00.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by