ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

: Πρόσκληση  την Τρίτη 8/1/2019 και ώρα 13:00.

2η:Πρόσκληση την Τετάρτη 9/1/2019 και ώρα 13:00 σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ.

3η:Πρόσκληση την Δευτέρα 21/1/2019 και ώρα 10:00.

Πρόσκληση την Παρασκευή 25/1/2019 και ώρα 13:00

:Πρόσκληση την Παρασκευή 1/2/2019 και ώρα 13:00.

:Πρόσκληση Δευτέρα 4/2/2019 και ώρα 13:00. 

: Πρόσκληση Τρίτη 12/2/2019 και ώρα 13:00

 Πρόσκληση Τρίτη 19/2/2019 και ώρα 13:00

Πρόσκληση Πέμπτη 21/2/2019 και ώρα 11:00 Κατεπείγουσα

10η: Πρόσκληση Τετάρτη 27/2/2019 και ώρα 13:00 .

11η Πρόσκληση Δευτέρα 4/3/2019 και ώρα 14:00

12η:Πρόσκληση Τρίτη 12/3/2019 και ώρα 13:00.

13η:Πρόσκληση την Δευτέρα 18/3/2019 και ώρα 13:00.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by