ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1:Γνωμοδότηση ΕΠΖ σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου, στην εκτός σχεδίου περιοχή Τσουκαλάδων στην ειδική θέση «Καλντέρι ή Καντερ Σκάλα» και στη θέση «Κεντρώματα» της Τοπικής Κοινότητας Τσουκαλάδων Δήμου Λευκάδας.

2:Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. σχετικά με είσοδο έξοδο οχημάτων, ή απότμηση πεζοδρομίου, στην Τ.Κ. Καρυάς.

3:Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. σχετικά με τροποποίηση Ρ.Σ. Βασιλικής-Πόντι Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας, στα Ο.Τ. 1 και Ο.Τ. 2.

4:Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Μαραντοχωρίου Δήμου Λευκάδας, στην ειδική θέση «Πόρτες», «Καστρί» και «Ελληνικά».

5:Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. σχετικά με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την καλοκαιρινή περίοδο 2019 λόγω των αυξημένων ακτοπλοϊκών δρομολογίων των ferry-boat στο λιμάνι της Δ.Κ. Νυδριού.

6:Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. για διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντων περιπτέρων.

7:Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας Βλάχου Τριαντάφυλλου του Νικολάου στο Κάθισμα Καλαμιτσίου.

8: Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. σχετικά με την ανάρτηση της μελέτης επανέγκρισης Ρυμοτομικού Σχεδίου οικισμών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασμένη Βρύση) Δ. Λευκάδας σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπουργείων ΥΠΕΝ – ΥΠΠΟΑ.

14: Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας.

15:Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. επί της τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Βασιλική Πόντη στο Ο.Τ. 71Α.

16:Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. σχετικά με διόρθωση προδήλου σφάλματος αναφορικά με τα γεωτεμάχια με ΚΑΕΚ 340262422001 και ΚΑΕΚ 340262422002.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by