Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

301:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.

302:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» προϋπολογισμού 19.999,63 €.

303:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ - ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ» προϋπολογισμού 584.000,00 €.

304:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: Αποκαταστάσεις ζημιών ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης» προϋπολογισμού 113.999,96 €.

305:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχείου χώρου δεματοποίησης» προϋπολογισμού 30.000,00 €.

306:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτιώσεις στα αντλιοστάσια Μαγγανά Νικιάνας και στη θέση Καρφάκη Λευκάδας» προϋπολογισμού 19.793,88 €.

307:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κόμβων πόλης Λευκάδας» προϋπολογισμού 115.652,11 €.

308:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις - βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απολλωνίων» προϋπολογισμού 39.000,00 €.

309:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΎΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΎΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ» προϋπολογισμού 136.000,00 €.

310:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 199.995,74 €.

311:Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε.

312:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. – ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ Π.

313:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ», αναδόχου Γουρζή Σπυρίδωνα Ε.Δ.Ε.

314:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε.

315:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ», αναδόχου: «ΑΔΑΜΟΝ Ο.Ε.» Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ-ΒΡ. ΣΤΕΦΑΣ Ο.Ε.

316:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ» προϋπολογισμού 9.998,36 €.

317:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΙ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ» προϋπολογισμού 265.000,00 €.

318:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ FERRYBOAT» προϋπολογισμού 9.986,62

319:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ» προϋπολογισμού 12.296,95 €.

320:Απόφαση Δ.Σ για διαγραφή νηπίου από τον Παιδικό Σταθμό Λευκάδας και απαλλαγή ποσού από τροφεία, την περίοδο 2018-2019.

321:Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας και της 372/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

322:Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση δημοτικού χώρου για τοποθέτηση μηχανήματος ΑΤΜ στο Αθάνι.

323:Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση αδειών πωλητών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου βραχυχρόνιας διάρκειας

324:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση α) μετακίνησης δημοτικής αντιπροσωπείας στην Οδησσό της Ουκρανίας και β) μετακίνησης Αντιδημάρχου στην Αθήνα.

325:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με το θάνατο του επιφανούς συμπατριώτη μας πρώην Αντιδημάρχου Λευκάδας, Σπυρίδωνα Κόγκα.

326:Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου.

327:Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής.

328:Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

329:Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη χορήγηση εξουσιοδότησης εκπροσώπου του Δήμου για τον ορισμό υπεύθυνων λογαριασμού έργων ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και για την υπογραφή σχετικών εγγράφων, καθώς και την απαιτούμενη από την Τράπεζα Ελλάδος «Δήλωση Ορισμού Υπεύθυνου Λογαριασμού».

330:Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για α) για τη χορήγηση εξουσιοδότησης εκπροσώπων του Δήμου για την διενέργειας οικονοµικών συναλλαγών µε τις τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, EUROBANK και Αlpha Bank και β) για συναλλαγές e- banking µε την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς γ) Παροχή εξουσιοδότησης για την κατάθεση αιτήματος έκδοσης κωδικών και την υπογραφή σύμβασης χορήγησης πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών με την τράπεζα Eurobank καθώς και τον ορισμό υπαλλήλων χρήσης των υπηρεσιών e – banking της Τράπεζας Εurobank.

332:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.

333:Απόφαση Δ.Σ. ορισμού δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας, προκειμένου για πειθαρχικές υποθέσεις δημοτικών υπαλλήλων για τις οποίες επιλαμβάνεται η Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 11 του ν. 4018/2011.

334:Απόφαση Δ.Σ. για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

335:Απόφαση Δ.Σ. για εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας.

336:Απόφαση Δ.Σ. για εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Νομού Λευκάδας-ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.

337:Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ).

338:Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης Μνημονίου Συνεργασίας για την εκτέλεση του 4ου υποέργου με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Λευκάδας» (κωδικό OΠΣ 5006063).

339:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο "Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων Δήμου Λευκάδας " με κωδικό ΟΠΣ 5038897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 1777/5-8-2019 (ΑΔΑ 91367ΛΕ-ΣΥΚ) απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης.

340:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου Κ/Ξ ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε-ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ.

341:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε.

342:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΑΜΗ Ε.Δ.Ε.

343:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ Και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ» αναδόχου ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

344:Απόφαση Δ.Σ για χορήγηση 11ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ» αναδόχου Μάντζιου Κων/νου Ε.Δ.Ε.

351:Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.

352:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ανάθεσης παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών σε τρίτο, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3979/2011.

353:Απόφαση Δ.Σ. για επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ στο Δήμο Λευκάδας.

354:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - Θ. ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ Π.

355:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. - ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ Π.".

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by