Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

:Πρόσκληση  Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020,και ώρα 15:00.

2η: Πρόσκληση Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 15:00

: Πρόσκληση Τετάρτη 12 Φεβρουαρίιου 2020 και ώρα 16:00

Πρόσκληση Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00 Ειδική Συνεδρίαση

Πρόσκληση Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και ώρα 16:00

Πρόσκληση Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00-16:00 (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

Πρόσκληση Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και ώρα 16:00-20:00 (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

:Πρόσκληση με τηλεδιάσκεψη στις 9 Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by