Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1: Σύνταξη Προσχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2020

:«Τροποποίηση της αριθμ.6/2019 απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής περί γραμματειακής εξυπηρέτησης των οργάνων των κοινοτήτων».

:«Συζήτηση και απόφαση για την χάραξη στρατηγικής για την αντιμετώπιση του Κορονοϊού στο Δήμο μας».

4η: «Λήψη προληπτικών μέτρων για τον κορονοϊό στο Δήμο μας».

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by