Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1η πρόσκληση  12-1-2021 Τρίτη 11:00 - Τηλεδιάσκεψη

2η πρόσκληση  18-1-2021 Δευτέρα 10:00 - 13:00 - δια Περιφοράς

3η πρόσκληση  8-2-2021 Δευτέρα 11:00 ΕΙΔΙΚΗ - Τηλεδιάσκεψη

4η πρόσκληση  8-2-2021 Δευτέρα 11:15  - Τηλεδιάσκεψη

5η πρόσκληση  19-2-2021 Παρασκευή 11:00  - Τηλεδιάσκεψη

6η πρόσκληση  5-3-2021 Παρασκευή 11:00 Τηλεδιάσκεψη - ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ

7η πρόσκληση  9-3-2021  Τρίτη  11:00  - Τηλεδιάσκεψη

8η πρόσκληση  17-3-2021 Τετάρτη  10:00 - 13:00 - δια Περιφοράς

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by