ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δήμος Λευκάδας
Τηλεφωνικό Κέντρο
 
τηλ:
2645360500
e-mail: info@lefkada.gov.gr
 
Γραφείο Δημάρχου fax: 2645360510
Κοντοπύργια Γεωργία
τηλ:
2645360511
 
 
 
τηλ:
2645360512
 
 
 
Γενικός Γραμματέας  
     
 
 
 
Αυτοτελές Τμήα Δημοτικής Αστυνομίας  
Γκογκάκης Κώστας
τηλ:  2645360603
 
 
 
   
 
 
 
Νομική Υπηρεσία  
Καρύδη Μαυρέτα
τηλ:
2645360588
 
 
 Τσερέ Κατερίνα
  2645360546 
 
 
 
Αυτοτελές Tμήμα
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 
Προϊστάμενος
Γληγόρης Νίκος
τηλ:
2645360585
 
 
Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής
Δρακάτου Μαριάννα
τηλ:
2645360582
 
 
Γραφείο Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων  
Σάντα Ευτυχία τηλ:  2645360597
 
 
Γραφείο Αλιείας
Παπαδόπουλος Άγγελος
τηλ:
2645360593
 
 ag.papadopoulos@lefkada.gov.gr
 
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού  fax:2645360591
Προϊστάμενος
Ροντογιάννη Δήμητρα
τηλ:
2645360615
e-mail:
Βανδώρου Κωνσταντίνα
τηλ:
2645360620
e-mail:
Μικρώνη Κωνσταντία
τηλ:
2645360534
 
 
Γράψα Γεωργία
τηλ:
2645360592
e-mail:
 
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής fax:2645021010
Προϊστάμενος
Φραγκούλη Αμαλία
τηλ:
2645360522
e-mail:
 
τηλ:
2645360601
:
 
Κατωπόδη Αποστολία
τηλ:
2645360521
e-mail:
 a.katopodi@lefkada.gov.gr
Γραψα Γεωργία
τηλ:
2645360502
e-mail:
 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών  
Διευθυντής
Στραγαλινού Νίκη
τηλ:
2645360525
 
 
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού fax: 2645360536
Προϊστάμενος
Χαλκιοπούλου Γεωργία
τηλ:
2645360570
 
 
 
τηλ:
2645360643
 
 
 
τηλ:
2645360613    
Μάλφας Γεράσιμος
τηλ:
2645360506
 
 
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και αλλοδαπών fax: 2645360569
Προϊστάμενος
Καπατσώρης Γιώργος
τηλ:
2645360566
 
 
Σολδάτου Αγαθή
τηλ:
2645360606
 
 
Κακκωνά Φωτεινή
τηλ:
2645360565
 
 
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας fax: 2645360550
Προϊστάμενος
Μαρίνου Λαμπρινή
τηλ:
2645360551
 
 
Κατωπόδης Γιώργος
τηλ:
2645360622
 
 
Παστέλη Μαρία
τηλ:
2645360553
 
 
Ζαβιτσάνου Μαρία
τηλ:
2645360589
 
 
Τσίνας Ευάγγελος
τηλ:
2645360551
 
 
 
Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
fax: 2645360544
Διευθυντής
Ασπρογέρακας Αριστείδης
τηλ:
2645024138
2645360614

e-mail:

Κατωπόδη Γεωργία
τηλ:
2645023516
 
 
Κούρτη Παρασκευή
τηλ:
2645360509
 
 
 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών fax:2645360586
Διευθυντής
Δελλαπόρτας Σπύρος
τηλ:
2645360555
 
 
Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου  
Προϊστάμενος
τηλ:
2645360567
 
 
 
τηλ:
2645360545
 
 
Κόγκας Πέτρος
τηλ:
2645360552
 
 
Κορφιάτης Γιάννης
τηλ:
2645360558
 
 
Κοψιδά Μαρία
τηλ:
2645360548
 
 
Πολίτης Άγγελος
τηλ:
2645360563
 
 
 Κοντογιώργη Αναστασία
τηλ:
2645360549
 
 
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών  
Προϊστάμενος
Αθανίτης Αντώνης
τηλ:
2645360542
 
 
Γεωργάκη Γερασιμούλα
τηλ:
2645360557
 
 
Γεωργάκη Κωνσταντίνα
τηλ:
2645360610
 
 
Ζαβιτσάνος Νίκος
τηλ:
2645360560
 
 
 
τηλ:
2645360503
 
 
 
τηλ:
2645360559
 
 
Συκιώτης Ανδρέας
τηλ:
2645360562
 
 
 
Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος  
Διευθυντής
Προκοπίου Κυριάκος
τηλ:
2645360590
e-mail:
 Ρομποτής Στέφανος τηλ:  
2645360573
   
Ρομποτής Νικόλαος
τηλ:
2645360583
 
 
Καραβία Θεοδώρα τηλ: 2645360583    
Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου  
Προϊστάμενος
Μελά Μαρία
τηλ:
2645360541
e-mail
Γεωργακόπουλος Αντρέας
τηλ:
2645360535
 
 
Συκιώτης Τάσος
τηλ:
2645360623
 
 
Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας  
Προϊστάμενος
Γεωργουλόπουλος Δημήτρης
τηλ:
2645360584
e-mail:
 
Τμήμα Πολεοδομίας fax: 2645360569
Προϊστάμενος
Φραγκούλης Επαμεινώνδας
τηλ:
2645360594
e-mail:
 
τηλ:
2645360616
 
 
Μίγκου Αννέτα
τηλ:
2645360595
e-mail:
Παπαθανάση Αμαλία
τηλ:
2645360617
e-mail:
Σέρβος Βασίλης
τηλ:
2645360619
 
 
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών  
Προϊστάμενος
τηλ:
2645360594
 
 
Βλάχου Θέκλη
τηλ:
2645360618
 
 
Κηρολιβάνου Κατερίνα
τηλ:
2645360587
e-mail:
 
τηλ:
2645360520
 
 
 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών fax:2645360608
Διευθυντής
Αρέθας Σπυρίδων
τηλ:
2645360631
 
 
Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων  
Προϊστάμενος
Πάντζου Ζωή
τηλ:
2645360581
 
 
Κότσιφα Άννα
τηλ:
2645360576
 
 
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών  
Προϊστάμενος
Γεωργάκης Θωμάς
τηλ:
2645360578
 
 
Κατωπόδης Γιάννης
τηλ:
2645360571
e-mail:
     
 
 
Τμήμα Τεχνικών Έργων  
Προϊστάμενος
Βραχνούλας Δημήτρης
τηλ:
2645360537
 
 
Βρεττού Κωνσταντίνα
τηλ:
2645360598
e-mail:
Γεωργάκη Αγγελική
τηλ:
2645360533
 
 
     
 
 
Λάζαρης Σπύρος
τηλ:
2645360580
 
 
Σκλαβενίτης Γιώργος
τηλ:
2645360577
e-mail:
 
Τμήμα Ύδρευσης - Αποχέτευσης  
Προϊστάμενος
Σίδερης Λευτέρης
τηλ:
2645360520
 
 
Βουκελάτος Θωμάς
τηλ:
2645360518
 
 
Κονιδάρης Άρης
τηλ:
2645360531
 
 
Κουμουνδούρος Πέτρος
τηλ:
2645360538
 
 
Γραμματεία        
Σούνδια Ασπασία
τηλ:
2645360529
 
 
Τριτσαρώλη Μαρία
τηλ:
2645360528
 
 
  τηλ: 2645360608    
Λιμενικό Ταμείο Δήμου Λευκάδας  
 
τηλ:
2645360508
 
 
 
 
Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ fax: 2645020260
 
τηλ:
2645360547
 
 
 
Νομικό Πρόσωπο
 
τηλ:
2645360524
 
 
  fax: 2645360627    
 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Κ.Ε.Π Διοικητηρίου
τηλ:
2645024138
fax:
2645360544
e-mail: n.lefkados@kep.gov.gr
Κ.Ε.Π Κεντρικής Αγοράς
τηλ: 2645021287 fax: 2645021284 e-mail: d.lefkados@kep.gov.gr
 
Πνευματικό Κέντρο
τηλ: 2645026635 fax: 2645026715    
Αίθουσα Τέχνης
τηλ: 2645022620        
Χαραμόγλειος Βιβλιοθήκη
τηλ: 2645021465        
 
Αθλητικός Οργανισμός
Κλειστό Γυμναστήριο
τηλ:
2645025230
fax:
2645025230
   
Δημοτικό Γυμναστήριο "Πλάτωνας Γρηγόρης"
τηλ:
2645022788
fax: 2645022788    

Γήπεδo Τέννις και Ποδοσφαίρου 5x5

τηλ:
2645021758
       
 
Δημοτικές Ενότητες
Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων
Τηλεφωνικό Κέντρο
τηλ: 2645361000 fax: 2645026715    
Κ.Ε.Π
τηλ: 2645029326        
 
Δημοτική Κοινότητα Ελλομένου
Τηλεφωνικό Κέντρο
τηλ: 2645361100 fax: 2645093140    
Κ.Ε.Π
τηλ: 2645095535        
 
Δημοτική Ενότητα Καρυάς
Τηλεφωνικό Κέντρο
τηλ: 2645361200 fax: 2645361214    
Κ.Ε.Π
τηλ: 2645041796 fax: 2645041018    
 
Δημοτική Ενότητα Σφακιωτών
Τηλεφωνικό Κέντρο
τηλ: 2645361400 fax: 2645061110    
Κ.Ε.Π
τηλ: 2645029478 fax: 2645029486    
 
Δημοτική Κοινότητα Κάλαμου
τηλ: 2646091100 fax: 2646091281    
 
Δημοτική Κοινότητα Κάστου
τηλ: 2646091484 fax: 2646091484 e-mail: kastos@otenet.gr

 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by