ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

11-09-2020.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω της πολύ μεγάλης προσέλευσης των πολιτών οι οποίοι δηλώνουν παροχές οι οποίες δεν είναι δηλωμένες, καθώς μέχρι και σήμερα 11 Σεπτεμβρίου 2020 έχουν δηλωθεί 22.000m³, δίνεται παράταση έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2020 στην προθεσμία που έχει ανακοινωθεί. Επίσης δίνεται παράταση έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 για τους ιδιοκτήτες που πρέπει να προμηθευτούν για κάθε διαμέρισμα ή ακίνητο που έχουν στην κατοχή τους ξεχωριστό υδρόμετρο.

  Ανακοινώσεις
07-09-2020.Τροποποίηση της "ΩΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Στα πλαίσια της επικοινωνίας του δημάρχου με τους δημότες, και προκειμένου να αποφεύγονται μετακινήσεις στην έδρα του δήμου, καθιερώνεται κατόπιν έγκαιρης γνωστοποίησης ότι ο Δήμαρχος θα επισκέπτεται για ενημέρωση, συζήτηση και αντιμετώπιση θεμάτων τα τοπικά δημοτικά καταστήματα των δημοτικών κοινοτήτων, πρώην δημαρχεία. Αυτή την Πέμπτη 10/9/2020 από ώρα 10:00 - 14:00, ο Δήμαρχος θα δεχτεί το κοινό στο Δημοτικό Κατάστημα Ελλομένου, στο Νυδρί. Η λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας είναι αυτονόητη.

  Ανακοινώσεις
03-09-2020:Ανακοίνωση Τμήματος Υδρευσης

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι Δημότες οι οποίοι έχουν στην ιδιοκτησία τους υδρόμετρο το οποίο είναι συνδεδεμένο με παραπάνω από ένα διαμέρισμα ή ακίνητο, να προσέλθουν στο Γραφείο Ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2020 

Πατήστε εδω για την Ανακοίνωση.

  Ανακοινώσεις
  Ανακοινώσεις
31-8-2020:Ανακοίνωση πρόσληψης ΥΕ Κλητήρων ΙΔΟΧ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

A N A K O I N Ω Σ Η

Πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Κλητήρων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2020.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Πατήστε εδώ για Ανακοίνωση

  Ανακοινώσεις
28-8-2020: Καταλύματα προς ενοικίαση

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Καλωσορίζουμε στο νησί της Λευκάδας τους εκπαιδευτικούς που προσλήφθηκαν στα σχολεία του δήμου μας, αλλά και όσους πρόκειται να προσληφθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, εκπαιδευτικούς, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό.

Πατήστε εδώ για την Ανακοίνωση και εδώ για τον Πίνακα καταλυμάτων.

  Ανακοινώσεις
26-08-2020.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι Δημότες των οποίων οι παροχές νερού δεν έχουν δηλωθεί στο Γραφείο Ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας και δεν λαμβάνουν λογαριασμό ύδρευσης, να προσέλθουν στην Υπηρεσία έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 να τις δηλώσουν, προσκομίζοντας τα πλήρη στοιχεία τους (ΑΦΜ-ΔΟΥ-Α.Τ. κ.λ.π.) και μια φωτογραφία του υδρομέτρου. Από την παραπάνω ημερομηνία και μετά θα θεωρούνται παράνομες και οι ιδιοκτήτες διώκονται ποινικά και θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που αναφέρονται στον Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας.

  Ανακοινώσεις
25-08-2020: Ανακοίνωση για διακοπή υδροδότησης

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το τμήμα ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας σας ενημερώνει, οτι την Τετάρτη 26 Αυγούστου έχουν προγραμματιστεί εργασίες επισκευής σε βλάβη που παρουσίασε ο αγωγός στο Φρύνι στο ύψος οικίας Κόγκα

Πατήστε εδώ για την Ανακοίνωση.

  Ανακοινώσεις
24-08-2020: Ανακοίνωση συμπληρωματική για υπολογισμό εμπειρίας καθαριστριών Δήμου Λευκάδας

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό του χρόνου εμπειρίας του προσωπικού το οποίο θα προσληφθεί με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών Καθαριότητας σχολικών μονάδων Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 52879/21.8 2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, όσον αφορά στον υπολογισμό του χρόνου εμπειρίας για τη μοριοδότηση των συμμετεχόντων στις διαδικασίες πρόσληψης σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων των δήμων, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Πατήστε εδώ για την Ανακοίνωση και εδώ για το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

  Ανακοινώσεις
20-8-2020: Μετάθεση καταλητικής ημερομηνίας συντοπτικού διαγωνισμού

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών και ημερομηνίας διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δ.Ε.Λευκάδας, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Ε.Λευκάδας, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας

Πατήστε εδώ

  Ανακοινώσεις
Σελίδα 5 από 81Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by