ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

10-8-2018 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΧΛΟΥΣΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Λευκάδα 10-8-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια της κοινής προσπάθειας των φορέων του νησιού μας για την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαμονής των επισκεπτών-τουριστών, ο Δήμος καλεί τους ιδιώτες, κυρίως εργολάβους, που εκτελούν διάφορες οχλούσες δραστηριότητες (π.χ. εκσκαφές, σπάσιμο πέτρας, κ.λπ.) να περιορίσουν στο ελάχιστο δυνατό αυτές τις οχλήσεις κατά την τουριστική περίοδο.

  Ανακοινώσεις
10-8-2018: Ανακοίνωση πρόσληψης δύο μηνών οκτώ (8) υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ

Ανακοίνωση

πρόσληψης οκτώ (8) υπαλλήλων και πιο συγκεκριμένα, πέντε (05) υπαλλήλων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και τριών (03) υπαλλήλων ειδικότητας ΔΕ29 Οδηγών Απορριμματοφόρου, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων εποχικών αναγκών στο τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Λευκάδας.

  Ανακοινώσεις
10-8-2018: Ανακοίνωση πρόσληψης δύο μηνών ενός (1) υπαλλήλου με σύμβαση ΙΔΟΧ

Ανακοίνωση

πρόσληψης ενός (1) υπαλλήλου ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων εποχικών αναγκών στο τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Λευκάδας

  Ανακοινώσεις
9-8-2018 Ανακοίνωση πρόβλεψης υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

          Παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του Δήμου μας, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για αύριο Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018, να είναι πολύ προσεκτικοί και να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας όπως αυτές αναφέρονται στο https://www.civilprotection.gr/el/%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CF%82

Επισυνάπτεται η πρόγνωση καιρικών φαινομένων και ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο

  Ανακοινώσεις
9-8-2018: Επάρκεια νερού και Τμηματικές διακοπές στην Τοπική Κοινότητα Τσουκαλάδων

           Από το Τμήμα ΄Υδρευσης του Δήμου Λευκάδας ενημερώνουμε τους κατοίκους της περιοχής Τσουκαλάδων ότι θα πραγματοποιούνται τμηματικές διακοπές της περιοχής στο δίκτυο ύδρευσης. Οι διακοπές θα γίνονται κατά τις νυχτερινές ώρες και συγκεκριμένα από τις 11:00 τη νύχτα μέχρι τις 6:30 το πρωί. Τούτο θα συμβαίνει κατά τον μήνα Αύγουστο επειδή η κατανάλωση είναι πολύ μεγάλη και το νερό δεν επαρκεί για συνεχή παροχή με εικοσιτετράωρη διάρκεια, είναι δε η ενέργεια αυτή σε συμφωνία με τον κανονισμό ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας.

         Παρακαλούμε για την κατανόησή σας και την προσπάθειά σας για εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων.

  Ανακοινώσεις
6-8-2018: 5η Ανακοίνωση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

5η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Λευκάδας προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση εργασίας «περισυλλογή και σταυλισμό ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων» των δημοτικών ενοτήτων Δήμου Λευκάδας προκειμένου να αντιμετωπιστεί το χρόνιο πρόβλημα των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων . Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και εφόσον πληρούνται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην αριθμ.1/2018 μελέτη του Δήμου.

Πατήστε εδώ για την Ανακοίνωση

  Ανακοινώσεις
  Ανακοινώσεις
31-07-2018: Διακοπή υδροδότησης

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018 ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας θα εκτελέσει προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης του κεντρικού αντλιοστασίου Ύδρευσης της Λευκάδας

Πατήστε εδώ για την Ανακοίνωση

  Ανακοινώσεις
26-07-2018: Ειδικοί λογαριασμοί για τις πυρόπληκτες περιοχές

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Λευκάδας σε επικοινωνία που είχε με τους πληγέντες Δήμους σας ενημερώνει ότι έχουν ανοιχθεί Ειδικοί Λογαριασμοί σε διάφορες τράπεζες από τους εξής επίσημους φορείς:

Πατήστε εδώ για την Ανακοίνωση

  Ανακοινώσεις
25-07-2018: Ανακοίνωση για τους πυροπαθείς της Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Λευκάδας Κων/νος Δρακονταειδής και το Δημοτικό Συμβούλιο, εκφράζουν την οδύνη τους για την πρωτοφανή τραγωδία που βιώνουν οι κάτοικοι των πυρόπληκτων περιοχών της Αττικής, εξαιτίας των φονικών πυρκαγιών.

Πατήστε εδώ για την Ανακοίνωση.

  Ανακοινώσεις
Σελίδα 8 από 60Πρώτη   Προηγούμενη   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by