ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Περδικάρης Αθανάσιος


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


1. Γαρύφαλλος Δημήτριος

2. Αρβανίτης Σπυρίδων

3.Βλάχος Ευστάθιος

4.Πολίτης Σπυρίδων

5.Σκληρός Φίλιππος

6. Φρεμεντίτης Χριστόφορος

7. Βικέντιος Νικόλαος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


1. Κατηφόρης Χρήστος

2. Κοντομίχης Ευάγγελος

3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Περδικάρης Αθανάσιος


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


1. Γαρύφαλλος Δημήτριος

2. Αρβανίτης Σπυρίδων

3.Βλάχος Ευστάθιος

4.Πολίτης Σπυρίδων

5.Σκληρός Φίλιππος

6. Φρεμεντίτης Χριστόφορος

7. Βικέντιος Νικόλαος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


1. Κατηφόρης Χρήστος

2. Κοντομίχης Ευάγγελος

3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος

 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by