ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

9-02-2018: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΝΥΔΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΝΥΔΡΙΟΥ

Πατήστε εδώ για το Δελτίο Τύπου

  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Εκπαίδευση Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος διοργανώνει εκπαίδευση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο για την αποτροπή θαλάσσιας ρύπανσης Δευτέρα 12-02-2018 και Τρίτη 13-02-2018

περισσότερα

  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
30-01-2018: Περίληψη Διακήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την ανακατασκευή παιδικής χαράς ΧΖΛ Λευκάδας» προϋπολογισμού € 49.996,80 συμπ. Φ.Π.Α..

Πατήστε εδώ για την Περίληψη, Διακήρυξη, Μελέτη, ΤΕΥΔ.

  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
3-11-2017: Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την ανακατασκευή παιδικής χαράς ΧΖΛ Λευκάδας» προϋπολογισμού € 49.996,80 συμπ. Φ.Π.Α. ...

πατήστε για την Περίληψη, Διακήρυξη, Μελέτη, ΤΕΥΔ

  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
20-10-2017: Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για το έργο «Αποκατάσταση υποσκαφών και βλαβών κρηπιδώματος λιμένα Λευκάδας» προϋπολογισμού 96.800,00 € συμπ. Φ.Π.Α.

πατήστε  για την Περίληψη, Διακήρυξη, Μελέτη, ΤΕΥΔ

  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
20-10-2017: Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για το έργο «Διαμόρφωση χώρου εντός ΧΖΛ Νυδριού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας» προϋπολογισμού 99.900,00 € συμπ. Φ.Π.Α.

πατήστε για την Περίληψη, Διακήρυξη, Μελέτη, ΤΕΥΔ

  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
16-10-2017: Περίληψη Διακήρυξης

      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη - παραχωρησιούχου, με κριτήριο την οικονομική προσφορά (άρθρο 5 της διακήρυξης), που θα κατατεθεί μετά από έγκριση της τεχνικής προσφοράς, για την «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ "ΠΛΑΖ ΚΑΣΤΡΟ" ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ...

πατήστε εδώ για την Περίληψη, εδώ για την Διακήρυξη

  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
1-9-2017: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση της μελέτης «Τοπογραφική μελέτη βυθομετρικής αποτύπωσης θαλάσσιας ζώνης λιμένων Λυγιάς, Βλυχού και Συβότων Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού € 17.900,00 συμπ/νου Φ.Π.Α

Πατήστε εδώ για την Πρόσκληση,εδώ για την Μελέτη και εδώ για το Έντυπο Προσφοράς.

  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
31-7-2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση της μελέτης «Τοπογραφική μελέτη βυθομετρικής αποτύπωσης θαλάσσιας ζώνης λιμένων Βαθέως, Σπήλιων, Αθερινού Δήμου Μεγανησίου» προϋπολογισμού € 15.000,00 συμπ. Φ.Π.Α.

πατήστε εδώ για να δείτε την Πρόσκληση

  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
31-7-2017: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη - παραχωρησιούχου, με κριτήριο την οικονομική προσφορά (άρθρο 5 της διακήρυξης), που θα κατατεθεί μετά από έγκριση της τεχνικής προσφοράς, για την «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ "ΠΛΑΖ ΚΑΣΤΡΟ" ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

πατήστε εδώ για να δείτε την Περίληψη Διακήρυξης, εδώ για την Διακήρυξη

  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Σελίδα 2 από 3Πρώτη   Προηγούμενη   1  [2]  3  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by