ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

08-04-2021.Δημοπρασία για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού παραλίας

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού παραλίας για ομπρέλες – ξαπλώστρες -θαλάσσια μέσα αναψυχής - καντίνες Δ.Ε. Απολλωνίων Ελλομένου και Λευκάδας

Πατήστε ΕΔΩ και ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
05-04-2021:Τεύχη δημοπράτησης "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)...

Πατήστε εδώ για την Περίληψη, εδώ για τη Διακήρυξη, εδώ για τη Τεχνική Έκθεση, εδώ για τον Προϋπολογισμό και εδώ για το Τιμολόγιο Μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
05-04-2021: Τεύχη Δημοπράτησης"Επισκευές Δημ. οδικού δικτύου & Κ/Χ που επλήγησαν από την κακοκαιρία"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)...

Πατήστε εδώ για την Περίληψη, εδώ για τη Διακήρυξη, εδώ για τη Τεχνική Έκθεση, εδώ για τον Προϋπολογισμό και εδώ για το Τιμολόγιο Μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
05-04-21: Τεύχη Δημοπράτησης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό συνοπτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 66 και 117 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016...

Πατήστε εδώ για την Περίληψη, εδώ για τη Διακήρυξη, εδώ για τη Τεχνική Έκθεση, εδώ για τον Προϋπολογισμό και εδώ για το Τιμολόγιο Μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
02-04-2021: Τεύχη Δημοπράτησης "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κ/ Χ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό συνοπτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 66 και 117 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016...

Πατήστε εδώ για την Περίληψη, εδώ για τη Διακήρυξη, εδώ για τη Τεχνική Έκθεση, εδώ για τον Προϋπολογισμό και εδώ για το Τιμολόγιο Μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
02-04-2021: Τεύχη δημοπράτησης του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ Κ/ Χ Δ.Ε.ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό συνοπτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 66 και 117 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016...

Πατήστε εδώ για την Περίληψη, εδώ για τη Διακήρυξη, εδώ για τη Τεχνική Έκθεση, εδώ για τον Προϋπολογισμό και εδώ για το Τιμολόγιο Μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
23-03-2021: Τεύχη δημοπράτησης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΥΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό συνοπτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 66 και 117 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016....

Πατήστε εδώ για την Περίληψη, εδώ για τη διακήρυξη, εδώ για την Τεχνική Έκθεση, εδώ για τον προϋπολογισμό και εδώ για το Τιμολόγιο Μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
17-03-2021: Περίληψη Διακήρυξης παραχώρηση χώρου χερσαιάς ζώνης λιμένα για τοποθέτηση περιπτέρου

Πατήστε εδώ για την Περίληψη Διακήρυξης

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
17-3-2021:Πλήρωσης μιάς (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πλήρωσης μιάς (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07  

Πατήστε εδώ για την Γνωστοποίηση.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
11-3-2021:Πρόσκληση για προμήθεια καυσίμων για τις Δ.Ε Ελλομένου,Απολλονίων.

                                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για προμήθεια καυσίμων για τις Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας για δύο έτη, συνολικού πρ/σμού 167.033,95€ με Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης λόγω άγονου διαγωνισμού, χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ’αρ. 12554/27-07-2020 διακήρυξης.

Πατήστε έδω για την Πρόσκληση.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Σελίδα 1 από 51Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by