ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

17-06-2021.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την εκμίσθωση ακινήτου έκτασης 1.500 τ.μ. για χώρο στάθμευσης οχημάτων στο Πόρτο Κατσίκι ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ & ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
11-06-2021.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ.ΔΡΥΜΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δημοπρασία φανερή, μειοδοτική και προφορική ή οποία θα διεξαχθεί σε δύο φάσες για την μίσθωση από το Δήμο μας ακινήτου για χρήση του ως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην Κ. Δρυμώνα Δήμου Λευκάδας ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ &ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
3-6-2021:ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ     ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική , φανερή και προφορική (επαναληπτική ) με σκοπό την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου Λευκάδας με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ.116/2004. Αρ.πρωτ.διακ. 20417/20.05.2021

Πατήστε εδώ για περίληψη και εδώ για την Διακήρυξη.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
2-6-2021: Διακήρυξη για εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού παραλίας ομπρέλες-ξαπλώστρες -μέσα αναψυχής

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ TMHMATΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ – ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού παραλίας για ομπρέλες – ξαπλώστρες -θαλάσσια μέσα αναψυχής Ελλομένου και Λευκάδας

Πατήστε εδώ για την Περίληψη και εδώ για την Διακήρυξη.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
2-6-2021:ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

                                                                       Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, συνολικού πρ/σμού 107.659,28€ με Φ.Π.Α. 24%, της με αριθμ.254/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής 

Πατήστε εδώ για την προκήρυξη, εδώ για την διακήρυξη,την μελέτη και το υπόδειγμα οικονομικών προσφορών.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
01-06-2021: Τεύχη δημοπρ."ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΔΗΜ. ΟΔΟΥ ΒΛΥΧΟΥ- ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛ. ΘΕΣΗ ΜΕΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό συνοπτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 66 και 117 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/9-03-2021)...

Πατήστε εδώ για Περίληψη, εδώ για διακήρυξη, εδώ για τεχνική έκθεση, εδώ για προϋπολογισμό και εδώ για τιμολόγιο μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
01-06-2021: Τεύχη δημοπράτησης "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜ.ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ...

Πατήστε εδώ για Περίληψη, εδώ για διακήρυξη, εδώ για τεχνική έκθεση, εδώ για προϋπολογισμό και εδώ για τιμολόγιο μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
01-06-2021:Τεύχη δημοπράτησης "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ) Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό συνοπτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 66 και 117 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/9-03-2021)...

Πατήστε εδώ για Περίληψη, εδώ για διακήρυξη, εδώ για τεχνική έκθεση, εδώ για προϋπολογισμό και εδώ για τιμολόγιο μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
28-5-2021:ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

                                                                       Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με σφραγισμένες προσφορές για παροχή υπηρεσίας «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε . ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ - ΚΑΡΥΑΣ - ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ – ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 49.104,00€ με Φ.Π.Α.24%, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη, εδώ για την περίληψη και εδώ για το ΤΕΥΔ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
28-5-2021:ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσίας

                                                                       Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Συνοπτικού διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσίας "Μεταφορές ογκωδών αντικειμένων και διάθεση βιοαποδομήσιμων αποβλήτων" με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 49.163,52 ευρώ με Φ.Π.Α.24%.

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη, εδώ για την περίληψη και εδώ για το ΤΕΥΔ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Σελίδα 1 από 54Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by