ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

25-06-20:Τεύχη Δημοπράτησης "Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Ευγήρου"

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό συνοπτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 66 και 117 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016 με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης

Πατήστε εδώ για Περίληψη, εδώ για διακήρυξη, εδώ για τεχνική έκθεση, εδώ για προυπολογισμό,και εδώ για τιμολόγιο μελέτης.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
12-06-2020.Προκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη οικονομικού φορέα που θα συμμετέχει στην συμφωνία –πλαίσιο για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α.Πατήστε για Περίληωη ΕΔΩ,Διακήρυξη ΕΔΩ,ΤΕΥΔ ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
10-06-2020.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ.ΔΡΥΜΩΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ.ΔΡΥΜΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δημοπρασία φανερή, μειοδοτική και προφορική ή οποία θα διεξαχθε Πατήστε ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
10-06-2020.Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του χώρου στάθμευσης Τ.Κ. Καρυάς.

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του χώρου στάθμευσης Τ.Κ. Καρυάς.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία , φανερή , προφορική και πλειοδοτική για την εκμίσθωση του υπογείου και του περιβάλλοντος χώρου στάθμευσης Τ.Κ. Καρυάς Δήμου Λευκάδας .Πατήστε ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
05-06-2020.Διαγωνισμό για προμήθεια γραφικής ύλης Δήμου Λευκάδας

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια γραφικής ύλης Δήμου Λευκάδας, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής συνολικού προϋπολογισμού 14.240,42 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% Πατήστε Περίληψη ΕΔΩ,Μελέτη ΕΔΩ,Διακήρυξη ΕΔΩ,ΤΕΥΔ ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
05-06-2020.Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη οικονομικού φορέα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη οικονομικού φορέα που θα συμμετέχει στην συμφωνία –πλαίσιο για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΣΤΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α.Πατήστε Περίληψη ΕΔΩ,Διακήρυξη ΕΔΩ,Μελέτη ΕΔΩ,ΤΕΥΔ ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
05-06-2020.Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών Δήμου Λευκάδας, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής συνολικού προϋπολογισμού 69.936,00 € με Φ.Π.Α 24%.Πατήστε Περίληψη ΕΔΩ,Διακήρυξη ΕΔΩ,Μελέτη ΕΔΩ,ΤΕΥΔ ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
02-06-2020.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Λευκάδας θα προβεί στη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών περισυλλογής, μεταφοράς και σταυλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων(βοοειδών) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής με απευθείας ανάθεση .Πατήστε ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
01-06-2020:Περίληψη Επαναπροκήρυξης Ανακοίνωσης υπ΄αριθμ. ΣΜΕ 3/2020

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 3/ 2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ του προγράμματος «RE.CO.RD», το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) όπως ισχύoυν

Πατήστε εδώ για την Προκήρυξη.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
27-05-2020.ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ Δ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΠΡΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΗ

Επαναληπτική δημοπρασία , φανερή, προφορική και πλειοδοτική για την εκμίσθωση του αποκαταστημένου ΧΑΔΑ Δ.Κ. Λευκάδας ,για το τρέχον έτος , με αποκλειστικό σκοπό την κοπή προς εκμετάλλευση του αυτοφυούς χόρτου για ζωοτροφή (σανός). Πατήστε ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Σελίδα 4 από 47Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by