Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Καλός Χαράλαμπος

Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μαργέλη Μαρία

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1.Βικέντιος Νικόλαος

2. Γαζής Αναστάσιος

3.Δρακονταειδής Κωνσταντίνος

4. Κατωπόδη Νίκη

5. Κωνσταντινίδη - Ρεκατσίνα Σεβαστή

6. Τσιρογιάννης Γεώργιος

7. Τυπάλδος Νικόλαος.

Αναπληρωματικά Μέλη

1. Αργυρός Νικόλαος

2. Βερύκιος Σπυρίδων

3. Γαζής Νικόλαος

4. Γληγόρης Παναγιώτης

5. Σέρβος Κωνσταντίνος

6. Σκληρός Φίλιππος

 

 

 

 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by