Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

:Πρόσκληση ημέρα Πέμπτη 27-2-2020 και ώρα 12:00.

Πρόσκληση ημέρα Παρασκευή 13-3-2020 και ώρα 12:00

3η:Πρόσκληση ημέρα Τρίτη 28-04-2020 και ώρα 09:00 με τηλεδιάσκεψη.

4η:Πρόσκληση ημέρα Τρίτη 14-7-2020 και ώρα 12:00 ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

5η:Πρόσκληση ημέρα Τετάρτη 29-7-2020 και ώρα 12:00 ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by