Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Πρόσκληση Παρασκευή 15-01-2021 και ώρα 12:00 με τηλεδιάσκεψη

Πρόσκληση Τρίτη 19-01-2021 και ώρα 12:00 με τηλεδιάσκεψη

3η:Πρόσκληση Παρασκευή 29-1-2021 και ώρα 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

4η:Πρόσκληση την Τρίτη 2-2-2021 και ώρα 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

:Πρόσκληση την Παρασκευή 12-2-2021 και ώρα 11:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

:Πρόσκληση την Τρίτη 16-2-2021 και ώρα 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

:Πρόσκληση την Παρασκευή 19-2-2021 και ώρα 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

8η:Πρόσκληση την Τρίτη 23-2-2021 και ώρα 11:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Πρόσκληση την Παρασκευή 5-3-2021 και ώρα 11:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by