Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1η πρόσκληση  12-1-2021 Τρίτη 11:00 - Τηλεδιάσκεψη

2η πρόσκληση  18-1-2021 Δευτέρα 10:00 - 13:00 - ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

3η πρόσκληση  8-2-2021 Δευτέρα 11:00 ΕΙΔΙΚΗ - Τηλεδιάσκεψη

4η πρόσκληση  8-2-2021 Δευτέρα 11:15  - Τηλεδιάσκεψη

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by