Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1η: 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2021

: 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2021

3η: 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2021

:4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2021.

5η:Αντικατάσταση υπαλλήλου για γραμματειακή υποστήριξη.

6η:5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2021.

 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by