Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

101:Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου).

102:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που υπέστη το οδικό δίκτυο του Δήμου Λευκάδας, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων», προϋπολογισμού 102.000,00 €.

103:Γνωμοδότηση σχετικά με την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας.

104:Γνωμοδότηση σχετικά με την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας.

105:Απόφαση Δ.Σ. για Β' κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους, έτους 2021.

106:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2021.

107:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2021.

109:Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μίσθωσης ιδιωτικού ακινήτου – σταυλικής εγκατάστασης στην περιοχή Δ.Ε. Απολλωνίων για χρήση του ως χώρος φύλαξης των ανεπιτήρητων βοοειδών.

111:Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της υπ’ αρίθ. 79/2021 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού ελεγκτών, για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο οικονομικού έτους 2020 στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας.

112:Απόφαση Δ.Σ. περί μίσθωσης ακινήτου στην κοινότητα Καλαμιτσίου Δ.Ε. Λευκάδας για χρήση του ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.

113:Απόφαση Δ.Σ. για μετονομασία πρώην δημοτικού σχολείου κοινότητας Καρυάς Δήμου Λευκάδας.

122: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης πινάκων επιλογής φιλοξενούμενων βρεφών-νηπίων, επιλαχόντων και απορριπτέων, βάσει μορίων στους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Λευκάδας και στο δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό για την χρονική περίοδο 2021-2022.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by