ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

  • Καλωσορίσατε στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Καλλικρατικού Δήμου Λευκάδας 

 .

τελευταία νέα

12-06-2013: Εγκατάσταση - λειτουργία υπόγειων κάδων

ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΑΔΟΙ

Εγκατάσταση - Λειτουργία

   Στα πλαίσια της προσπάθειας βελτίωσης της διαχείρισης των απορριμμάτων, την αισθητική αναβάθμιση και την καλύτερη καθαριότητα ο Δήμος μας υιοθέτησε ένα σύστημα υπόγειων κάδων με χρηματοδότηση και ένταξη στο Πρόγραμμα “Αστική Ανάπλαση πόλεων άνω των 5.000 κατοίκων προϋπολογισμού 430.500€ του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ. Οι 20 υπόγειοι κάδοι τοποθετήθηκαν και σύντομα θα λειτουργήσουν (απορριμμάτων και ανακύκλωσης) σε 12 σημεία της παλιάς πόλης .

Διαβάστε Περισσότερα...  Δελτία Τύπου
11-06-2013: Επιστολή σχετικά με την υποβάθμιση Λ/Σ Νυδριού

 Αξιότιμε κ Υπουργέ,


    Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των περιφερειακών υπηρεσιών του λιμενικού Σώματος και των φημών ότι ο Λιμενικός Σταθμός Νυδρίου Λευκάδας πρόκειται να μετατραπεί σε απλό Λιμενικό Τμήμα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η δημοτική αρχή του τόπου είναι κάθετα αντίθετη σ'  αυτό μιας και ο συγκεκριμένος σταθμός έχει πολλές αρμοδιότητες, οι οποίες με την αποδυνάμωσή του και τον υποβιβασμό του σε Λιμενικό Τμήμα δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της περιοχής.
 

Διαβάστε Περισσότερα...  Ανακοινώσεις
11-06-2013: Δελτίο Τύπου 1ου Ναυτοπροσκοπικού Συστήματος Λευκάδας

   Την Κυριακή 9 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο πάρκο παραλίας η προγραμματισμένη πρώτη δράση γνωριμίας του 1ου Ναυτοπροσκοπικού Συστήματος Λευκάδας με την τοπική κοινωνία.

   Στη δράση που περιελάμβανε παιχνίδια και δραστηριότητες για παιδιά και νέους συμμετείχαν 50 περίπου Λυκόπουλα και Πρόσκοποι από το Σύστημα του Αγρινίου καθώς και 100 παιδιά από τη Λευκάδα.

Διαβάστε Περισσότερα...  Πνευματικό Κέντρο
11-06-2013: Διαβίβαση εγγράφου για καθυστέρηση παραχώρησης κατοικιών

   Αξιότιμε κ.Πρωθυπουργέ

   Με ευθύνη της πολιτείας, το 2010 ολοκληρώθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ ένα σημαντικό έργο αποκατάστασης σεισμοπλήκτων του Δήμου Λευκάδος, τα σπίτια των οποίων (λαϊκές κατοικίες) κρίθηκαν ακατάλληλα μετά τον σεισμό του 2003.

   Το έργο εκτέλεσε η ΥΑΣ και ο Δήμος Λευκάδας παραχώρησε το οικόπεδο 5617 τ.μ.

   Μετά την κλήρωση των 84 κατοικιών και την παραχώρηση της χρήσης τους στους δικαιούχους, όπως προέβλεπε η Υπουργική Απόφαση, εκκρεμεί η μεταβίβαση των κατοικιών από το Δήμο.Η μεταβίβαση του οικοπέδου στους ιδιοκτήτες έπρεπε να γίνει πριν χτιστούν, σύμφωνα με το αριθ.3258/29-05-2006 έγγραφο της ΥΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ. Σήμερα που ολοκληρώθηκαν οι κατοικίες, για να γίνει η μεταβίβαση, πρέπει οι δικαιούχοι να καταβάλουν τα έξοδα μεταβίβασης. Η καθυστέρηση μάλιστα μεταβίβασης προκαλεί αδυναμία εκτέλεσης οποιασδήποτε δικαιοπραξίας.

Διαβάστε Περισσότερα...  Ανακοινώσεις
11-06-2013: Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις Δημοτικές Ενότητες Ελλομένου, Καλάμου και Καστού του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2013. 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

   Σε διαπραγμάτευση, με υποβολή έγγραφων και σφραγισμένων προσφορών, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχων για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2013 για τις Δημοτικές Ενότητες Ελλομένου, Καλάμου και Καστού του Δήμου Λευκάδας, για τις οποίες δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά κατά την διαγωνιστική ανοικτή διαδικασία (τακτική και επαναληπτική) που προηγήθηκε.

   Δικαίωμα συμμετοχής στην διαπραγμάτευση έχουν: α. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, γ. Συνεταιρισμοί, δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία ή την εμπορία των υπό προμήθεια ειδών και προσφέρουν όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεών τους.

Διαβάστε Περισσότερα...  Ανακοινώσεις
10-06-2013: Σύσκεψη στην Π.Ι.Ν. για έργα ΕΣΠΑ

   Την Παρασκευή 7-6-13 στην Κέρκυρα έγινε σύσκεψη παρουσία του Περιφερειάρχη κ. Σπ. Σπύρου, του Δημάρχου Λευκάδας κ. Κ. Αραβανή, του Αντιπεριφερειάρχη κ. Θ. Βερύκιου και του Π.Σ. κ. Δ. Σκληρού.

   Η σύσκεψη έγινε ύστερα από πρωτοβουλία και με την παρουσία του Βουλευτή κ. Θ. Σολδάτου. Παραβρέθηκαν ο κ. Καραλής Γ. Δ/ντης της Π.Ι.Ν., ο κ. Π. Οικονόμου Πρ/νος Διαχ/κής Αρχής, ο Δ.Τ.Υ. Δ. Λευκάδας κ. Δ. Βραχνούλας και η κ. Α. Φραγκούλη Πρ/νη Προγρ/σμού Δ. Λευκάδας.

   Κατά την πολύωρη συνάντηση εργασίας έγινε αναλυτική συζήτηση για την πορεία και την προετοιμασία των έργων ΕΣΠΑ για το Δήμο Λευκάδας.

Διαβάστε Περισσότερα...  Δελτία Τύπου
07-06-2013: Μίσθωση τμήματος πλατειάς παραλίας Δ.Κ. Λευκάδας για διοργάνωση έκθεσης βιβλίου

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική , φανερή και προφορική με σκοπό την παραχώρηση, τμήματος 100 τ.μ. στην πλατεία της παραλίας Δ.Κ. Λευκάδας , με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να λάβουν γνώση και να εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον. Η εκμίσθωση ακινήτου θα αφορά μόνο την χρησιμοποίησή του ως χώρος διενέργειας έκθεσης βιβλίου , η μίσθωση δε θα αφορά το έτος 2013. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αντ.Τζεβελέκη-Διοικητήριο Λευκάδας στις 19/6/2013 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 πμ έως 10:30 π.μ. για την κατάθεση των δικαιολογητικών και έναρξη της δημοπρασίας 10:30 πμ με λήξη την 11:00 πμ από την αρμόδια επιτροπή.

   Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον γραφείο προμηθειών του Δήμου Λευκάδας, αρμόδιος Πολίτης Άγγελος τηλ. 2645360563 Διοικητήριο και 2645361016.

Ο Δήμαρχος      

Κώστας Α. Αραβανής

Πατήστε εδώ για να δείτε την διακήρυξη

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
07-06-2013: Εκμίσθωση κτηρίου με σκοπό την στέγαση ιχθυοπωλείου Δήμου Λευκάδας

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ
ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική , φανερή και προφορική με σκοπό στην εκμίσθωση ακινήτου με ελάχιστο εμβαδό 30 τ.μ. στην πόλη της Λευκάδας για χρήση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με σκοπό την στέγαση ιχθυοπωλείου του Δήμου Λευκάδας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να λάβουν γνώση και να εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία στην δ/νση που αναφέρεται παρακάτω και παραδίδονται στην συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ.270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων.

   Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον γραφείο προμηθειών του Δήμου Λευκάδας, αρμόδιος Πολίτης Άγγελος τηλ. 2645360563 Διοικητήριο και 2645361016.

Ο Δήμαρχος       

Κώστας Α. Αραβανής

Πατήστε εδώ για να δείτε την διακήρυξη

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
07-06-2013: Μίσθωση τμήματος πλατειάς παραλίας Δ.Κ. Λευκάδας για παιδικά παιχνίδια - καρουζελ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ - ΚΑΡΟΥΖΕΛ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική , φανερή και προφορική με σκοπό την παραχώρηση, τμήματος 150 τ.μ. στην πλατεία της παραλίας Δ.Κ. Λευκάδας , με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να λάβουν γνώση και να εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον. Η εκμίσθωση ακινήτου θα αφορά μόνο την χρησιμοποίησή του ως χώρος τοποθέτησης και λειτουργίας παιδικών παιχνιδιών , η μίσθωση δε θα αφορά το έτος 2013.Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αντ.Τζεβελέκη-Διοικητήριο Λευκάδας στις 19/6/2013 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 πμ έως 10:30 π.μ. για την κατάθεση των δικαιολογητικών και έναρξη της δημοπρασίας 10:30 πμ με λήξη την 11:00 πμ από την αρμόδια επιτροπή.

   Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον γραφείο προμηθειών του Δήμου Λευκάδας, αρμόδιος Πολίτης Άγγελος τηλ. 2645360563 Διοικητήριο και 2645361016.

Ο Δήμαρχος       

Κώστας Α. Αραβανής

Πατήστε εδώ για να δείτε την διακήρυξη

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
07-06-2013: Δελτίο Τύπου από τον Δήμο Λευκάδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   Σχετικά με το ατύχημα που συνέβη στον παραλιακό χώρο πίσω από το Ηρώο λόγω παράνομης στάθμευσης οχήματος άνω των 3 τόνων (λεωφορείο), θέλουμε να εκφράσουμε την συμπαράστασή μας στους τραυματισθέντες και να ενημερώσουμε ότι στην παραλιακή περιοχή επιτρέπεται η στάθμευση μόνο Ι.Χ. αυτοκινήτων.

   Καθ’ επανάληψη προφορικώς και εγγράφως έχουμε ενημερώσει την Αστυνομία, το Λιμεναρχείο καθώς και τα ξενοδοχεία της περιοχής και ζητήσαμε να ελέγχεται η περιοχή λόγω επικινδυνότητας.

   Με το αριθμ. πρωτ. 15522/7-6-2013 έγγραφό μας επανερχόμαστε στο θέμα που ήδη έχει τεθεί από το Δήμο με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 9981/24-4-2012 και 28543/26-10-2012 έγγραφά του.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  Δελτία Τύπου
Σελίδα 207 από 243Πρώτη   Προηγούμενη   202  203  204  205  206  [207]  208  209  210  211  Eπόμενη   Τελευταία   

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων - Δραστηριοτήτων

 
Today  View Date:   
       

ΑύγουστοςΣεπτέμβριος 2020Οκτώβριος
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by