ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

  • Καλωσορίσατε στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Καλλικρατικού Δήμου Λευκάδας 

 .

τελευταία νέα

27-05-2013: Απάντηση Δημάρχου για το νηπιαγωγείο Νυδρίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

νηπιαγωγείου Νυδρίου-απάντηση Δημάρχου

   Η προσπάθεια στέγασης του Νηπιαγωγείου Νυδριού ξεκινά από το 2002, όταν το Υπουργείο παιδείας δια του ΟΣΚ διέθεσε στο Δήμο Ελλομένου το ποσό των 300.000,00 € για την κατασκευή του. Με νέα απόφαση του ΟΣΚ το 2008, δόθηκε η δυνατότητα διάθεσης της πίστωσης και για αγορά οικοπέδου, προκειμένου ν’ αξιοποιηθεί για την κατασκευή και στέγαση του Νηπιαγωγείου. Η προηγούμενη Δημοτική αρχή έκανε προσπάθειες για αγορά οικοπέδου, όμως οι αρμόδιες επιτροπές θεώρησαν ακατάλληλα τα προτεινόμενα ακίνητα.

Διαβάστε Περισσότερα...  Δελτία Τύπου
24-05-2013: Υπογραφή εργολαβικής σύμβασης για το αγκυροβόλιο σκαφών Βασιλικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Δήμου Λευκάδας στη Βασιλική, παίρνει σάρκα και οστά, ύστερα από δεκαετίες, μετά την υπογραφή εργολαβικής σύμβασης κατασκευής του έργου του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Βασιλικής σήμερα Παρασκευή 23 Μαΐου 2013 στις 12:30 το μεσημέρι στο γραφείο του Δημάρχου Λευκάδας. Την υπογραφή της σχετικής σύμβασης υπέγραψαν ο Δήμαρχος Λευκάδας κ Κώστας Αραβανής, ως εκπρόσωπος του Δήμου Λευκάδας φορέα υλοποίησης του έργου, οι κκ Νίκος Ασλανίδης, και Τιμολέον Καρεφιλλάκης και μέλη της κοινοπραξίας «ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ-ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.» ως ανάδοχος του έργου.

Διαβάστε Περισσότερα...  Δελτία Τύπου
24-05-2013: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2013

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Το Ν.Π.Δ.Δ.

«Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί - Παιδεία - Κοινωνική Μέριμνα - Αθλητισμός Πολιτισμός - Περιβάλλον Δήμου Λευκάδας»

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α).

3. Την παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν.3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263 Α).


Διαβάστε Περισσότερα...  Ανακοινώσεις
24-05-2013: ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

         Ο Δήμος Λευκάδας συμμετέχει στην Ημερίδα που διεξάγει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευση των γονέων και των παιδιών σε θέματα που αφορούν τους κινδύνους που ελλοχεύουν κατά τη πλοήγηση στο Διαδίκτυο.

         Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 01-06-2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου.

       Η υλοποίηση της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί από κλιμάκιο εξειδικευμένων στελεχών της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με επικεφαλή τον Ταξίαρχο Εμμανουήλ Σφακιανάκη.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Πατήστε εδώ για να δείτε το Δελτίο Τύπου

  Δελτία Τύπου
14-05-2013: Μεταβίβαση ακινήτου του Δήμου Λευκάδας στο ΤΑΙΠΕΔ

Επιστολή του Δήμαρχου Λευκάδας σχετικά με μεταβιβαζόμενο ακίνητο στο ΤΑΙΠΕΔ.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Επιστολή.

  Δελτία Τύπου
13-05-2013: Πρόσκληση για την 9η Αθλητική Ημερίδα στη Λευκάδα

   Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την 9η Αθλητική Ημερίδα «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» που θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή μαθητών, αθλητών και Ολυμπιονικών στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Λευκάδας - Κλειστό Γυμναστήριο Περιοχή Βαρδάνια, την Τρίτη 14 Μαΐου 2013 και ώρα 9:00 π.μ., στο πλαίσιο προώθησης του Αθλητισμού, των Αρχών του «Ευ Αγωνίζεσθαι», του «Φίλαθλου Πνεύματος» και της εξωσχολικής φυσικής αγωγής των παιδιών.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε την Πρόσκληση και το Πρόγραμμα

  Εκδηλώσεις
10-05-2013: Δελτίο Τύπου σχετικά με την παραχώρηση Λαϊκών Κατοικιών

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
 

  Το Δ.Σ του Δήμου μας με την αριθμ.188/2006 απόφασή του και σύμφωνα με το 3258/29-05-2006 έγγραφο της ΥΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ενέκρινε την παραχώρηση ενός ακινήτου στη θέση “ΜΟΡΦΗ” εμβαδού 5.617 τ.μ. ιδιοκτησίας του Δήμου για την ανέγερση λαϊκών κατοικιών μετά το σεισμό 14/08/2003.H απόφαση ήταν βασική απαίτηση για την εκτέλεση του έργου της κατασκευής 84 κατοικιών από την Υ.Α.Σ , 50 στη θέση “γήπεδο” και 34 στη θέση “ΜΟΡΦΗ”.

Διαβάστε Περισσότερα...  Δελτία Τύπου
08-05-2013: Δημοπρασία για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού παραλίας για θαλάσσια μέσα αναψυχής

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

TMHMATΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού παραλίας για θαλάσσια μέσα αναψυχής:

   Δεκτοί στο διαγωνισμό είναι Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα(ΕΠΕ, Ο.Ε κλπ).Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή επί ποινή αποκλεισμού α) ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.&Δ ή εγγυητική επιστολή Τραπέζης ποσού ίσου προς το 1/10 του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς , μειωμένης σε ποσοστό 20% (το οποίο θα αποδίδεται υπέρ δημοσίου) και β) δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Λευκάδας.

Διαβάστε Περισσότερα...  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
30-04-2013: Περίληψη διακήρυξης για παραγωγή αυγοτάραχου

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ:

   Προκηρύσσει Δημοπρασία Πλειοδοτική, Φανερή, Προφορική, για την παραγωγή Αυγοτάραχου (νωπού) της Αλιευτικής Περιόδου 2013.

   Η Δημοπρασία θα γίνει την 24η Μαΐου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Διοικητήριο Λευκάδας, Αντώνη Τζεβελέκη & Υποσμηναγού Κατωπόδη).

   Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και συνεταιρισμοί. Η συμμετοχή στη δημοπρασία πρέπει να συνοδεύεται με Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων η Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης, αξίας τριακοσίων ευρώ (300,00 €).

   Η τιμή εκκίνησης ορίζεται σε πενήντα πέντε ευρώ ανά κιλό (55,00 €/kgr) χωρίς Φ.Π.Α.

Διαβάστε Περισσότερα...  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
29-04-2013: Επίσκεψη Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας με συμμετοχή Ελλήνων Ολυμπιονικών

   Στα πλαίσια της ενημέρωσης των μαθητών για το “Ευ Αγωνίζεσθαι” η Αντιδημαρχία Αθλητισμού-Εθελοντισμού του Δήμου Λευκάδας στις 14-05-2013 συνδιοργανώνει με το Τμήμα Φυσικής Αγωγής της Δευτερόβαθμιας Εκπαίδευσης Ν.Λευκάδας την επίσκεψη Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας με συμμετοχή Ελλήνων Ολυμπιονικών. Σκοπός τους είναι να επιδείξουν στους μαθητές τα αγωνίσματα 3 on 3 μπάσκετ, ρυθμική γυμναστική, ξιφασκία, τοξοβολία και άρση βαρών.

   Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο Λευκάδας στις 9:00 π.μ. και είναι ιδιαίτερη τιμή για το Δήμο Λευκάδας αλλά και για τη νεολαία να μας επισκέπτονται Έλληνες Ολυμπιονίκες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ         
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ    

Πατήστε εδώ για να δείτε το Δελτίο Τύπου  

  Εθελοντισμός
Σελίδα 209 από 243Πρώτη   Προηγούμενη   204  205  206  207  208  [209]  210  211  212  213  Eπόμενη   Τελευταία   

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων - Δραστηριοτήτων

 
Today  View Date:   
       

ΑύγουστοςΣεπτέμβριος 2020Οκτώβριος
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by