ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

  • Καλωσορίσατε στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Καλλικρατικού Δήμου Λευκάδας 

 .

τελευταία νέα

21-01-2013: Αποδοχή παραίτησης αναπλήρωσης Δημοτικού Συμβούλου

ΘΕΜΑ : «Αποδοχή παραίτησης αναπλήρωσης Δημοτικού Συμβούλου.»

                                                       ΑΠΟΦΑΣΗ
                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

    Έxοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παργρ. 3 του άρθρου 54 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» σχετικά με αναπλήρωση μελών.

Διαβάστε Περισσότερα...  Αποφάσεις Δημάρχου
18-01-2013: Ανακοίνωση του Δήμου Λευκάδας για τους λογαριασμούς ύδρευσης

 Ανακοίνωση 

 Στις 20/6/2011 το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση του, έδωσε την δυνατότητα αποπληρωμής των λογαριασμών ύδρευσης, με την κατώτερη τιμή της κλίμακας 0,44€/m3, που αφορά στις οικιακές καταναλώσεις.
  Η απόφαση αφορούσε καταναλώσεις προηγούμενων χρόνων που παρουσιάζονταν διογκωμένες, λόγω της μη καταμέτρησης απ' τις υπηρεσίες του Δήμου.
Με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της πραγματικής καταμέτρησης και οι νέες καταμετρήσεις παρουσιάζονται αυξημένες και οι λογαριασμοί διογκωμένοι, λόγω του υπολογισμού τους με βάση την κλίμακα, το Δ.Σ στην συνεδρίαση της 14/1/2013 αποφάσισε:
 Παράταση της ισχύος της προηγούμενης απόφασης του για τις καταμετρημένες καταναλώσεις μέχρι 31/12/2012. Αυτό σημαίνει ότι οι λογαριασμοί που θα εκδοθούν θα υπολογιστούν με την κατώτερη τιμή 0,44€/m3 για όλη την κατανάλωση.
 
   Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση.

 

  Ανακοινώσεις
15-01-2012: Πρόσκληση σε εκδήλωση στο Κοινωνικό Παντοπωλέιο

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Ο Δήμος Λευκάδας και ο Ροταριανός Όμιλος Λευκάδας σας προσκαλούν σε κοινή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11:30 στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Στην εκδήλωση θα μας τιμήσει με την παρουσία της η Διοικήτρια της 2470 Περιφέρειας Ρόταρυ κα Κατερίνα Κότσαλη Παπαδημητρίου.
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ Α. ΑΡΑΒΑΝΗΣ

         

ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ 
ΟΜΙΛΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΚΟΥΣΟΥΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Ανακοινώσεις
14-01-2013: Στάσιμο εμπόριο 2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

   Όσοι ενδιαφέρονται να τους χορηγηθεί άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου καθώς και πλανόδιου εμπορίου, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την 31η-1-2013 (καταληκτική ημερομηνία) στο Δήμο Λευκάδας (Γραφείο Αδειοδοτήσεων - Διοικητήριο) προσκομίζοντας και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 2323/95 «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες δ/ξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Π.Δ. 254/05 «Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου) όπως ισχύει.
   Η ανωτέρω διαδικασία (ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και σχετικά δικαιολογητικά) προβλέπεται και για χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικούς χώρους.
   Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα 2645360593 και 2645360597.
 
Από το Γραφείο Αδειοδοτήσεων
Δήμου Λευκάδας         

  Ανακοινώσεις
10-01-2013: Απάντηση του Δημάρχου Λευκάδας στον κ Δρακονταειδή

 Απάντηση του Δημάρχου Λευκάδας στον κ Δρακονταειδή

για το χωροταξικό των υδατοκαλλιεργειών
 
   Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας στις 17-12-2012 ενημέρωσα το σώμα για την υπόθεση των Υδατοκαλλιεργειών και τις ενέργειες που έχουν γίνει από την πλευρά του Δήμου και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε) για την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά του χωροταξικού των υδατοκαλλιεργειών και συγκεκριμένα για τα νησιά μας Κάλαμο και Καστό.

Διαβάστε Περισσότερα...  Δελτία Τύπου
10-01-2013: Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου

 ΘΕΜΑ : «Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου.»

 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 
   Έxοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παργρ. 3 του άρθρου 54 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την υπ’ αριθμ. 41/71351/14-12-10 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων και των μονομελών οργάνων διοίκησης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και ορισμός Αντιδημάρχων».
3. Την υπ΄αριθμ. 105/10 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας περί επικύρωσης των εκλογικών αποτελεσμάτων της 7ης Νοεμβρίου 2010 και της 14ης Νοεμβρίου 2010 και ανακήρυξης των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Λευκάδας.
4. Την υποβληθείσα από 7-1-2013 έγγραφη δήλωση-υποβολή παραίτησης του Λιβιτσάνου Γεράσιμου του Διονυσίου από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Λευκάδας.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Διαβάστε Περισσότερα...  Αποφάσεις Δημάρχου
08-01-2013: H εκπομπή «Ποδηλατοδράσεις» στη Λευκάδα - Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

H εκπομπή «Ποδηλατοδράσεις» στη Λευκάδα

   Ο  Δήμος Λευκάδας επιθυμεί να ενισχύσει την ποδηλατική κουλτούρα της πόλης της Λευκάδας θεωρώντας ότι τα οφέλη του ποδηλάτου είναι πολλά και σημαντικά τόσο για το άτομο όσο και για το περιβάλλον. 

   Η πόλη της Λευκάδας είναι ιδανική για μετακινήσεις με ποδήλατο. Επιπλέον ο δρόμος που περιβάλλει τη λιμνοθάλασσά της ενδείκνυται για μια ειδυλλιακή ποδηλατάδα. Στη πόλη μας υπάρχουν κάποιοι ποδηλατόδρομοι και  φιλοδοξία του Δήμου μας είναι να ¨εκτοπίσουμε¨ σε μεγάλο βαθμό το αυτοκίνητο από το ιστορικό κέντρο της πόλης.
 
   Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος μας φιλοξενεί την εκπομπή του ΣΚΑΙ «Ποδηλατοδράσεις» το Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013.

Διαβάστε Περισσότερα...  Πνευματικό Κέντρο
08-01-2013: Απόφαση περι ορισμού Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων - Αναπλήρωση Δημάρχου

   ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων-Αναπλήρωση Δημάρχου.»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   Έxοντας υπόψη :

Διαβάστε Περισσότερα...  Αποφάσεις Δημάρχου
09-01-2013: Ευχαριστήριο σχετικά με προσφορές για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δημοτική Αρχή ευχαριστεί θερμά για τις προσφορές τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου που ήδη ξεκίνησε την λειτουργία του τους:
 
1. ΚΑΠΗ Λευκάδας - 100€ σε τρόφιμα
2. Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Λευκάδας – 100€ σε τρόφιμα
3. Σύλλογο Μοτοσικλετιστών Λευκάδας – 580€ σε τρόφιμα (έσοδα εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 24/12/2012)
4. Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μελά Βασίλειο – τρόφιμα αξίας 100€
5. Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καββαδά Αθανάσιο – για αναψυκτικά και χυμούς
6. S/Μ ΑΒ Βασιλόπουλο – Δωροεπιταγή 200€ σε τρόφιμα
7. S/M ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ – Δωροεπιταγή 3.000€ σε τρόφιμα για τους μήνες 1ο, 2ο και 3ο του 2013
8. Τους εργαζομένους του Δήμου Λευκάδας για τη διάθεση 1.250 τεμαχίων γάλα εβαπορέ
9. Αλλαντοποιία Ντελημάρη – Αφοι Κατωπόδη για τη διάθεση 6 κιβωτίων αλλαντικών
10. Τον μηχανικό Δρακάτο Λεωνίδα – προσφορά 500€ σε τρόφιμα
11. Την “ΜΑΡΙΝΑ” Λευκάδας για προσφορά 500€ σε τρόφιμα
 
Επίσης ευχαριστούμε θερμά τα σούπερ μάρκετ που στηρίζουν τα καλάθια μας:

Διαβάστε Περισσότερα...  Δελτία Τύπου
08-01-2013: Ενημέρωση διακοπής υδροδοτησης

Λευκάδα, 8 Ιανουαρίου 2013
 
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 

   Η διακοπή υδροδότησης στα Δημοτικά διαμερίσματα που υδρεύονται από τις πηγές Αγίου Γεωργίου Λούρου υπολογίζεται να διαρκέσει μέχρι αύριο 9 Ιανουαρίου 2013 και περίπου στις 12 το μεσημέρι λόγω μεγάλης βλάβης του κεντρικού αγωγού στην Λυγιά. 

 

ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΣΟΥΝΔΙΑΣ   

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  Ανακοινώσεις
Σελίδα 236 από 262Πρώτη   Προηγούμενη   231  232  233  234  235  [236]  237  238  239  240  Eπόμενη   Τελευταία   

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων - Δραστηριοτήτων

 
Today  View Date:   
       

ΑπρίλιοςΜάιος 2021Ιούνιος
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by