ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

  • Καλωσορίσατε στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Καλλικρατικού Δήμου Λευκάδας 

 .

τελευταία νέα

06-07-2021.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2021

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Πατήστε για Ανακοίνωση ΕΔΩ,για Εντυπο ΕΔΩ,Παράρτημα ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
5-7-2021:Διακήρυξη διαγωνισμού "Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Λευκάδας έτους 2021"

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για : Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Λευκάδας για το έτος 2021, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 94.889,40€ με Φ.Π.Α.24%

Πατήστε εδώ για την Προκήρυξη,εδώ για την Διακήρυξη, εδώ για την Μελέτη και εδώ για το ΤΕΥΔ

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
2-7-2021:Ευχαριστήριο για μαζικές στειρώσεις

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Δήμος Λευκάδας εκφράζει τις θερμές τους ευχαριστίες στους κτηνιάτρους κ. Αραβανή Νικόλαο, κ. Παπαχρήστου Κωνσταντίνα και κ. Ανυφαντή Αλέξανδρο, οι οποίοι προσέφεραν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους,

Πατήστε εδώ για το Ευχαριστήριο.

  Ανακοινώσεις
2-7-2021:Ευχαριστήριο για μαζικές στειρώσεις

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Δήμος Λευκάδας εκφράζει τις θερμές τους ευχαριστίες στους κτηνιάτρους κ. Αραβανή Νικόλαο, κ. Παπαχρήστου Κωνσταντίνα και κ. Ανυφαντή Αλέξανδρο, οι οποίοι προσέφεραν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους,

Πατήστε εδώ για το Ευχαριστήριο.

  Ανακοινώσεις
1-7-2021: Πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Υδρονομέων Άρδευσης ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας 2 μηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Υδρονομέων Άρδευσης με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (02) μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2021.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

Πατήστε εδώ για την Ανακοίνωση.

  Ανακοινώσεις
1-7-2021: Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου Διεύθυνσης Πολεοδομίας Περιβάλλοντος του Δήμου Λευκάδας

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Λευκάδας – Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 36965/31.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓ2ΩΛΙ-Δ9Ω) Απόφασης Δημάρχου περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Δ/νσεων Δήμου Λευκάδας»

AΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Tiς δ/ξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου.

  Αποφάσεις Δημάρχου
30-6-2021: Συναντήσεις Δημάρχου Λευκάδας στις 25/6/2021

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα, 30/6/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συναντήσεις Δημάρχου Λευκάδας, κ. Χαράλαμπου Καλού, 25/6/2021

  Δελτία Τύπου
29-6-2021: Έγκριση μελέτης έργου διαμόρφωσης παλαιών Δικαστηρίων Λευκάδας

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα, 29/6/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», συνολικού π/υ 396.660,00€.

  Δελτία Τύπου
25-06-2021: Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση τμημάτων πλατείας παραλίας τ.κ. Λευκάδας

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΟΥΖΕΛ – ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΤΡΕΝΑΚΙ – ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική , φανερή και προφορική με σκοπό την παραχώρηση, τριών (03) τμημάτων (Α’ 90 τ.μ. - Β΄100 – Γ’ 150 τ.μ.) στην πλατεία της παραλίας Δ.Κ. Λευκάδας

Πατήστε εδώ για την Περίληψη και εδώ την Διακήρυξη

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
25-06-2021:Διακήρυξη διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για χρήση ως χώρος στάθμευσης

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ Κ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δημοπρασία φανερή, μειοδοτική και προφορική ή οποία θα διεξαχθεί σε δύο φάσες για την μίσθωση από το Δήμο μας ακινήτου για χρήση του ως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στον οικισμό Νικιάνας Κ. Αλεξάνδρου Δήμου Λευκάδας ως εξής:

Πατήστε εδώ για την Περίληψη και εδώ για την Διακήρυξη

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Σελίδα 3 από 270Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων - Δραστηριοτήτων

 
Today  View Date:   
       

ΙούνιοςΙούλιος 2021Αύγουστος
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8


 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by