ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

  • Καλωσορίσατε στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Καλλικρατικού Δήμου Λευκάδας 

 .

τελευταία νέα

17-12-2020: Πίνακες πλήρωσης έκτακτου προσωπικού - Προκήρυξης ΣΟΧ 3-2020

Πατήστε εδώ για τα αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ 3-2020

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
11-12-2020.«Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια»,

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος μας, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος από εκπομπές αερίων, προχωρά στην ένταξη στο «Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια», και στην πρωτοβουλία «Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά Νησιά». Με την απόφαση ο δήμος δεσμεύεται:ΕΔΩ.

  Δελτία Τύπου
11-12-2020.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ο Δήμος Λευκάδας με την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, ποσού 39.680€, ενισχύει το προφίλ του σε σχέση με την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εισάγοντας στην καθημερινότητα πολιτών και επισκεπτών τις φιλικές μετακινήσεις, με τη χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Υποστηρικτικά, με την υλοποίηση της πρότασης χωροθετούνται τουλάχιστον 23 σημεία φόρτισης σε διάφορα σημεία του δήμου μας, λαμβάνοντας υπόψιν τις αντικειμενικές ανάγκες για φόρτιση των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Ο τομέας της βιώσιμης κινητικότητας, της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και του περιορισμού των ρύπων, είναι για εμάς προτεραιότητα και σε αυτή τη κατεύθυνση είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει και η συγκεκριμένη δράση.

  Δελτία Τύπου
10-12-2020.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας καλεί μικρούς και μεγάλους να φτιάξουν χριστουγεννιάτικες κάρτες και να γράψουν ευχές για τους ασθενείς των αντικαρκινικών νοσοκομείων. ΕΔΩ.

  Κέντρο Κοινότητας
10-12-2020.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, υπεγράφη στις 08/12/2020, η ένταξη του έργου «Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών Δήμου Λευκάδας», κατόπιν της από 28/08/2020 θετικής εισήγησης της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, στον Άξονα «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Πρόκειται για ένα σημαντικότατο έργο προϋπολογισμού 377.000,00 ευρώ, που αφορά στις απαιτούμενες παρεμβάσεις στο Πνευματικό Κέντρο της Δ.Ε. Σφακιωτών, οι οποίες περιλαμβάνουν οικοδομικές εργασίες και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ώστε να καταστεί λειτουργικό και να φιλοξενήσει δραστηριότητες πολιτισμού. Ο Δήμος Λευκάδας υποχρεούται εντός εξαμήνου να δημοπρατήσει επακριβώς το φυσικό αντικείμενο. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Υπουργό, που ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Δήμου Λευκάδας, αναγνώρισε την αναγκαιότητά του, και ενέταξε την πράξη. Ένα ακόμα αναπτυξιακό έργο γίνεται πραγματικότητα προς όφελος των κατοίκων και επισκεπτών της Λευκάδας.

  Δελτία Τύπου
09-12-2020.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΟΜΑΔΑΣ Β΄:ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ’:ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 13678/11-08-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πατήστε για τα τεύχη ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
08-12-2020.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

για τον Δήμο Μεγανησίου, η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης : «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3130/9-05-2018/ΑΔΑ:72ΩΞ7ΛΕ-ΥΙΝ του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και έχει λάβει κωδικό MIS 5004012. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους Πατήστε ΕΔΩ.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
07-12-2020.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΓΙΑ ανάδειξη οικονομικού φορέα που θα συμμετέχει στη συμφωνία –πλαίσιο για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΥ συνολικού προϋπολογισμού 74.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής Πατήστε ΕΔΩ για τα τεύχη.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
07-12-2020.Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών Δήμου Λευκάδας συνολικού προϋπολογισμού 64.799,59 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Πατήστε ΕΔΩ για τα τεύχη.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
07-12-2020.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΓΙΑ ανάδειξη οικονομικού φορέα που θα συμμετέχει στη συμφωνία –πλαίσιο για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

Πατήστε ΕΔΩ για Τεύχη.

  Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Σελίδα 3 από 251Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων - Δραστηριοτήτων

 
Today  View Date:   
       

ΔεκέμβριοςΙανουάριος 2021Φεβρουάριος
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7


 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by