ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

27-4-2021:ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

                                            “Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου»

Πατήστε εδώ για την απόφαση Δημάρχου.

  Αποφάσεις Δημάρχου
15-2-2021: Απόφαση Δημάρχου για κλείσιμο σχολείων λόγω επικινδυνότητας

ΘΕΜΑ : «Κλείσιμο σχολείων λόγω επικινδυνότητας»

                                                   ΑΠΟΦΑΣΗ

                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη : 1. Τις δ/ξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου.

  Αποφάσεις Δημάρχου
05-01-2021.«Ορισμός Αντιδημάρχων στην Ο.Ε. και στην Ε.Π.Ζ.»

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

«Ορισμός Αντιδημάρχων στην Ο.Ε. και στην Ε.Π.Ζ.»

AΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

  Αποφάσεις Δημάρχου
05-01-2021.Ορισμός Αντιδημάρχων - αναπλήρωση Δημάρχου.

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 Ορισμός Αντιδημάρχων - αναπλήρωση Δημάρχου.

Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων για την εποπτεία και τον συντονισμό δράσεων του Δήμου Λευκάδας»

AΠΟΦΑΣΗ : ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

  Αποφάσεις Δημάρχου
16-10-2020: Αποδοχή παραίτησης συμβούλου κοινοτικού συμβουλίου Καλάμου Δήμου Λευκάδας

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ : «Αποδοχή παραίτησης συμβούλου κοινοτικού συμβουλίου Καλάμου Δήμου Λευκάδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έxοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 41 και 42 του N. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α')

2. Την υπ΄ αριθ. 88/59846/21.08.2019 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, περί λειτουργίας Κοινοτήτων.

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου.

  Αποφάσεις Δημάρχου
15-05-2020.Παράταση πλήρους αναστολής εξυπηρέτησης κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

« Παράταση πλήρους αναστολής εξυπηρέτησης κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία»

Τη παράταση της πλήρους αναστολής εξυπηρέτησης κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία στις υπηρεσίες του Δήμου Λευκάδας, μέχρι νεωτέρας,οι πολίτες θα προσέρχονται στο Δήμο μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) πατήστε ΕΔΩ.

  Αποφάσεις Δημάρχου
21-04-2020: Απόφαση Δημάρχου

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις δ/ξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου όπως αυτές συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011. 2. Την από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020) παρ. 6 του άρθρου 5 «Σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, κατά την οποία πρέπει να ανασταλεί ή να περιοριστεί

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου.

  Αποφάσεις Δημάρχου
18-03-2020:Απόφαση Δημάρχου για παραχώρηση χώρου στο Πνευματικό Κέντρο Λευκάδας

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση χώρου στο κτήριο του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
13-03-2020: Συγκρότηση Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ : «Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
12-03-2020:Απόφαση Δημάρχου - Σύσταση Επιτροπής για τον Κορωνοϊό

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις δ/ξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου.

  Αποφάσεις Δημάρχου
Σελίδα 1 από 12Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by