ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Κομβικά Σημεία Επαφής (ΚΟΣΕ) για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των Γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου Λευκάδας.

Επικοινωνία

e-mail: kose.lefkada@lefkada.gov.gr

Yπεύθυνη: Φραγκούλη Αμάλια
Τηλ: 2654 3 60522

Απόφαση σύστασης επιτροπής (ΑΔΑ: 4Α19ΩΛΙ-9)

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by