ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

20-10-2017: Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για το έργο «Αποκατάσταση υποσκαφών και βλαβών κρηπιδώματος λιμένα Λευκάδας» προϋπολογισμού 96.800,00 € συμπ. Φ.Π.Α.

πατήστε  για την Περίληψη, Διακήρυξη, Μελέτη, ΤΕΥΔ

  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
20-10-2017: Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για το έργο «Διαμόρφωση χώρου εντός ΧΖΛ Νυδριού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας» προϋπολογισμού 99.900,00 € συμπ. Φ.Π.Α.

πατήστε για την Περίληψη, Διακήρυξη, Μελέτη, ΤΕΥΔ

  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
16-10-2017: Περίληψη Διακήρυξης

      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη - παραχωρησιούχου, με κριτήριο την οικονομική προσφορά (άρθρο 5 της διακήρυξης), που θα κατατεθεί μετά από έγκριση της τεχνικής προσφοράς, για την «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ "ΠΛΑΖ ΚΑΣΤΡΟ" ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ...

πατήστε εδώ για την Περίληψη, εδώ για την Διακήρυξη

  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
1-9-2017: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση της μελέτης «Τοπογραφική μελέτη βυθομετρικής αποτύπωσης θαλάσσιας ζώνης λιμένων Λυγιάς, Βλυχού και Συβότων Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού € 17.900,00 συμπ/νου Φ.Π.Α

Πατήστε εδώ για την Πρόσκληση,εδώ για την Μελέτη και εδώ για το Έντυπο Προσφοράς.

  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
31-7-2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση της μελέτης «Τοπογραφική μελέτη βυθομετρικής αποτύπωσης θαλάσσιας ζώνης λιμένων Βαθέως, Σπήλιων, Αθερινού Δήμου Μεγανησίου» προϋπολογισμού € 15.000,00 συμπ. Φ.Π.Α.

πατήστε εδώ για να δείτε την Πρόσκληση

  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
31-7-2017: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη - παραχωρησιούχου, με κριτήριο την οικονομική προσφορά (άρθρο 5 της διακήρυξης), που θα κατατεθεί μετά από έγκριση της τεχνικής προσφοράς, για την «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ "ΠΛΑΖ ΚΑΣΤΡΟ" ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

πατήστε εδώ για να δείτε την Περίληψη Διακήρυξης, εδώ για την Διακήρυξη

  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
2-1-2017: Δελτίο τύπου

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χρηματοδοτήθηκαν από το Υπουργείο Ναυτιλίας δύο νέα έργα που αφορούν στα λιμάνια Λευκάδας και Νυδρίου (ΑΔΑ: 7ΤΒΝ4653ΠΩ-72Ψ/27-12-2016)

Πατήστε εδώ για το Δελτίο Τύπου

  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
23-11-2016: Δελτίο Τύπου

 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα, 23 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σημαντική χρηματοδότηση ύψους 200.000 ευρώ ζήτησε και έλαβε το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών των λιμένων του νησιού. Συγκεκριμένα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εγκρίθηκαν 97.000 ευρώ για εγκατάσταση πυργίσκων παροχής νερού και ρεύματος στα σκάφη στο λιμάνι του Νυδριού Λευκάδας και 100.000 ευρώ για αντίστοιχο έργο στο λιμάνι της πόλης.

Πατήστε εδώ για το Δελτίο Τύπου

  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
17-11-2016: Περίληψη Διακήρυξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο για την ανάδειξη πλειοδότη - παραχωρησιούχου την οικονομική προσφορά (σημείο 5 και 5α της διακήρυξης), που θα κατατεθεί μετά από έγκριση της τεχνικής προσφοράς για την «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ "ΠΛΑΖ ΚΑΣΤΡΟ” ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ...

πατήστε εδώ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
3-8-2016: Περίληψη διακήρυξης

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ TMHMAΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

πατήστε εδώ για να δείτε την Περίληψη

  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Σελίδα 3 από 4Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  [3]  4  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by