ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Η δήλωση υιοθεσίας ανηλίκου γίνεται στον τόπο κατοικίας των θετών γονέων.

Υπόχρεος για τη δήλωση είναι ένας από τους δυο γονείς.

Για υιοθεσία ενηλίκου υπόχρεοι είναι ο θετός γονέας ή ο ίδιος ο ενήλικας και γίνεται στον τόπο γέννησης του υιοθετημένου ενήλικα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Τελεσίδικη Δικαστική απόφαση

2. Ταυτότητα Δηλούντος

3. Έκθεση Επίδοσης απόφασης στον εισαγγελέα

4. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by