Διάθεση Γραμματοθυρίδων
Δήμου Λευκάδας

Αναλυτικές πληροφορίες και φόρμα υποβολής αιτήματος απόκτησης γραμματοθυρίδας.

Διαδικασία απόκτησης γραμματοθυρίδας

Ο Δήμος Λευκάδας ενημερώνει τους κατοίκους των κάτωθι τοπικών κοινοτήτων για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης 30 φοριαμών γραμματοθυρίδων και την διάθεση αυτών προς χρήση.

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση γραμματοθυρίδας θα πρέπει συμπληρώσουν την σχετική φόρμα. Αμέσως μετά την υποβολή της αίτησής τους, οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν στο email τους οδηγίες για τα επόμενα βήματα που πρέπει να πράξουν.

Εν συνεχεία τα ΕΛΤΑ Λευκάδας και Νυδριού σε συνεργασία με τους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων θα διαθέσουν τις γραμματοθυρίδες, σύμφωνα με τον αριθμό των αιτούντων.

Σημειώνεται πως η απόκτηση γραμματοθυρίδας ΔΕΝ είναι υποχρεωτική και σκοπός είναι να εξυπηρετηθούν οι συμπολίτες μας των οποίων οι οικίες ή οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε περιοχές με οδούς χωρίς ονομασία και αρίθμηση.

Επίσης, πρέπει να γίνει αντιληπτό πως οι κάτοικοι στους οποίους θα διατεθεί γραμματοθυρίδα, θα πρέπει να δηλώσουν αλλαγή της διεύθυνσής τους όπου αυτή είναι η δηλωμένη (Δήμο, ΔΕΚΟ, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, εφορία, κλπ).

Φόρμα Υποβολής Αιτήματος Απόκτησης Γραμματοθυρίδας


Χάρτης Εγκατεστημένων Γραμματοθυρίδων

Συχνές Ερωτήσεις

Συγκεντρώσαμε εδώ τις συχνότερες ερωτήσεις και τις απαντήσεις τους, σχετικά με τις γραμματοθυρίδες του Δήμου Λευκάδας.

Όχι. Η απόκτηση γραμματοθυρίδας είναι δωρεάν.

Όχι. Η απόκτηση γραμματοθυρίδας δεν είναι υποχρεωτική.

Η εγκατάσταση και η διάθεση γραμματοθυρίδων σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Λευκάδας, έγινε με σκοπό να εξυπηρετηθούν πρωτίστως κάτοικοι και επιχειρήσεις σε περιοχές που δεν υπάρχουν οδοί με ονομασία ή σε απομακρυσμένα σημεία οικισμών, καθώς και για την διευκόλυνση του έργου των ταχυδρομικών υπαλλήλων.

Θα πρέπει να συμπληρώσετε την σχετική φόρμα σε αυτήν εδώ την ιστοσελίδα και στην συνέχεια να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα λάβετε στο email σας.

Μετά την υποβολή του αιτήματος σας στο email που δηλώσατε θα λάβετε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα στο οποίο θα βρείτε επισυναπτόμενη μια υπεύθυνη δήλωση την οποία θα πρέπει να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε με τα στοιχεία σας. Το έγγραφο αυτό θα χρειαστεί να το παραδώσετε όταν θα παραλάβετε το κλειδί της γραμματοθυρίδας σας.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας στην οποία ανήκετε, σε συνεργασία με τα ΕΛΤΑ Λευκάδας και Νυδριού, θα προχωρήσουν στη διάθεση των γραμματοθυρίδων ανάλογα με τον αριθμό των αιτούντων.

Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, θα λάβετε σχετική ειδοποίηση στα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώσατε κατά την υποβολή του αιτήματός σας.

Όχι. Σε κάθε γραμματοθυρίδα θα υπάρχουν περισσότεροι από έναν δικαιούχους των οποίων ο αριθμός εξαρτάται από το πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί και  τις διαθέσιμες γραμματοθυρίδες.

Μετά τον διαμοιρασμό των διαθέσιμων γραμματοθυρίδων, η/ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας στην οποία ανήκετε, θα δώσει το κλειδί για κάθε γραμματοθυρίδα σε έναν από τους δικαιούχους της κάθε θυρίδας και στη συνέχεια αυτός σε συνεννόηση με τους υπόλοιπους δικαιούχους θα προχωρήσουν στη δημιουργία αντιγράφων (αντικλείδι).

Θυμηθείτε πως για να έχετε δικαίωμα να παραλάβετε κλειδί, θα πρέπει να παραδώσετε στην/στον Πρόεδρο της κοινότητάς σας, συμπληρωμένη την αίτηση που θα λάβετε αυτόματα στο email σας μετά την υποβολή του αιτήματός σας για απόκτηση γραμματοθυρίδας.

Αμέσως μετά την απόκτηση του κλειδιού της γραμματοθυρίδας και για να ξεκινήσουν οι ταχυδρομικοί υπάλληλοι να αφήνουν εκεί τα γράμματά σας, θα πρέπει να προχωρήσετε στην αλλαγή της διεύθυνσής σας όπου αυτή είναι δηλωμένη (Δήμο, ΔΕΚΟ, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, εφορία, κλπ).

Συγκεκριμένα, θα πρέπει στην διεύθυνσή σας να προστεθεί ο αριθμός της γραμματοθυρίδας σας όπως στο παρακάτω παράδειγμα:

Γεώργιος Παπαδόπουλος
Καρυώτες, ΤΘ.: 305
ΤΚ.: 31100
Λευκάδα

Επισημαίνεται πως στην περίπτωση που η διεύθυνση σας δεν αλλάξει ώστε να προστεθεί σε αυτή ο αριθμός της ταχυδρομικής σας θυρίδας, ο ταχυδρομικός υπάλληλος ΔΕΝ θα αφήσει στην θυρίδα σας το γράμμα σας.

Ναι! Απαραίτητη προϋπόθεση για να φτάνουν τα γράμματά σας στη γραμματοθυρίδα σας, είναι να αλλάξετε τη διεύθυνσή σας

Συγκεκριμένα, θα πρέπει στη διεύθυνσή σας να προστεθεί ο αριθμός της γραμματοθυρίδας σας όπως στο παρακάτω παράδειγμα:

Γεώργιος Παπαδόπουλος
Καρυώτες, ΤΘ.: 305
ΤΚ.: 31100
Λευκάδα

Επισημαίνεται πως στην περίπτωση που η διεύθυνση σας δεν αλλάξει ώστε να προστεθεί σε αυτή ο αριθμός της ταχυδρομικής σας θυρίδας, ο ταχυδρομικός υπάλληλος ΔΕΝ θα αφήσει στην θυρίδα σας το γράμμα σας.

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ερώτηση, η απόκτηση γραμματοθυρίδας δεν είναι υποχρεωτική.

Αυτό σημαίνει πως όσοι δεν αποκτήσουν γραμματοθυρίδα, θα συνεχίσουν να παραλαμβάνουν τα γράμματά τους με τον ίδιο τρόπο που αυτό γινόταν και πριν.

Δήμος Λευκάδας, 2023