Αναρτήθηκε στις 23/06/2021, στην κατηγορία Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020"
Α/ΑΕΡΓΟ
1Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας
2Αποπεράτωση Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας
3Δράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στον Δήμο Λευκάδας
4Έργο αποκατάστασης ΧΥΤΑ και σύστημα μεταφόρτωσης μεταφοράς στερεών αποβλήτων Δήμου Μεγανησίου στη Λευκάδα
5Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους τομείς τουρισμός – πολιτισμός – περιβάλλον
6Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας – τμήμα έργου: Περιοχή Α – Είσοδος κόμβος
7Μελέτη, κατασκευή Οικοδομικών – Η/Μ εργασιών και προμήθεια – εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας
8Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Μεγανησίου
9Προβολή της ιστορικής διαδρομής του Μεγανησίου
10Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Μεγανησίου
11Ανάπτυξη και λειτουργία ιχθυοτροφικού οικοτουριστικού πάρκου στο μικρό ιχθυοτροφείο Λευκάδας
12Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Λευκάδας
13Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Λευκάδας
14Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης οδού αναπαύσεως, περιοχής Αγίας Μαρίνας -Αγ. Ιωάννη και οδού Σβορώνου στη Λευκάδα
15Ενίσχυση ύδρευσης νήσων Καλάμου -Καστού με υποθαλάσσιο αγωγό