Καρυώτες

Νέο χωριό, σύγχρονος οικισμός, με ρυμοτομία μεταφερμένο από τη παλιά τοποθεσία για λόγους κατολίσθησης. Απέχει 4 χλμ. από τη πόλη της Λευκάδας. Είναι ένα χωριό «ανθοστόλιστο», «απλόχωρο» και «πρασινοφορούμενο» σύμφωνα με το λαϊκό βάρδο. Οι Καρυώτες βρίσκονται μπροστά στον ιστορικό λόφο «ΚΟΥΛΜΟΣ» (αρχαιολογικός χώρος) στον οποίο βρίσκονται ερείπια από την ακρόπολη της αρχαίας πόλης ΝΗΡΙΚΟΥ πρωτεύουσας του νησιού.
Κατά την επίσκεψη σας στους Καρυώτες αξίζει να αναζητήσετε τον χώρο των πρώτων Αλυκών Αλεξάνδρου που δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά τον 17ο αιώνα και αποτελούν σημαντικό βιομηχανικό μνημείο.

Οι Αλυκές, που ήταν ο δρόμος του αλατιού, λειτούργησαν μέχρι το 1988 διατηρώντας τη δομή των ενετικών σχεδίων. Είναι ένα σύνθετο δημιούργημα ανθρώπινης ενέργειας και φυσικής κατασκευής.

Αποτελούν ιστορική κληρονομιά γιατί παρουσιάζουν κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον ,Οι αλυκές έχουν χαρακτηρισθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως διατηρητέο μνημείο. Ο Δήμος Λευκάδας έχει υποχρέωση για την αναστήλωση των κτιρίων, του χερσαίου χώρου και τη δημιουργία μουσείου Αλυκών και χώρων ψυχαγωγίας.