Βουρνικάς

Δήμος Λευκάδας - Βουρνικάς

5 χμλ. από τη Βασιλική βρίσκεται το χωριό Βουρνικά, σ’ ένα ήσυχο και γαλήνιο τοπίο, στη θέση Ροδάκι, απ’ όπου φαίνεται όλος ο κόλπος της Βασιλικής, σώζεται η ερειπωμένη μονή του Αγίου Ιωάννη, μια από τις πιο ενδιαφέρουσες του νησιού. Πιθανολογείται ότι χτίστηκε το 1654.

Ο ναός είναι χτισμένος πάνω στο δάπεδο μεγάλου αρχαίου δωρικού ναού, αφιερωμένου πιθανότατα στη θεά Δήμητρα, θεά της γεωργίας και της γονιμότητας. Γι’ αυτό και επικράτησε η παράδοση ότι όποιο άτεκνο ζευγάρι λειτουργήσει στην εκκλησία και πατήσει το κατώφλι της εισόδου, αποκτά παιδί. Σώζονται ακόμα ίχνη του αρχαίου ναού, όπως δωρικά κιονόκρανα και μέρος του πλακόστρωτου δαπέδου. Ο αρχικός ναός επεκτάθηκε επανειλημμένα, τα κελιά των μοναχών αυξήθηκαν και δημιουργήθηκαν βοηθητικοί χώροι. Γύρω στα τέλη του 18ου αιώνα το μοναστήρι περιήλθε στο δημόσιο και το 1797 παραχωρήθηκε στη μονή Ασωμάτου της Βαυκερής. Ο ναός διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση, μέσα σε ευρύχωρο περίβολο. Έχει δύο εισόδους και γυναικωνίτη στο ίδιο επίπεδο με τον κυρίως ναό. Τμήματα των τοιχογραφιών στον ανατολικό τοίχο του ναού διατηρούνται σε καλή κατάσταση και αποτελούν δείγμα εξαίρετης τεχνοτροπίας. Στην κόγχη του ιερού διακρίνεται η αυστηρή μορφή της Πλατυτέρας. Στην πρόθεση εικονίζεται η Άκρα Ταπείνωση, στη συνέχεια ο πρωτομάρτυρας Στέφανος και ο Άγιος Ρωμανός. Παρά την φθορά των παραστάσεων, είναι φανερή η λεπτή, καλαίσθητη τέχνη τους.

 Στο Βουρνικά υπάρχει επίσης ο ναός του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Ήταν ιδιωτικός ναός και ανήκε στην οικογένεια Καραβία. Θεωρείται ως η παλαιότερη εκκλησία των βυζαντινών χρόνων στη Λευκάδα πριν ακόμα από τη μονή της Οδηγήτριας. Πρόκειται για μια μονόκλιτη βασιλική όπως οι περισσότερες εκκλησίες του νησιού, χτισμένη με αργολιθική δομή και ξύλινη στέγη. Στην κόγχη του βόρειου τοίχου αποκαλύφθηκε μορφή άγνωστου Αγίου δεόμενου που ανάγεται στο τέλος του 11ου με αρχές του 12ου αιώνα. Τα υπόλοιπα τοιχογραφικά σύνολα του Αγίου Ιωάννη των Καρααβιάδων είναι νεότερα, του 17ου αιώνα. Η ανατολική πλευρά είναι κατάγραφη. Διακρίνεται στην κατώτερη ζώνη “των Ουρανών η Πλατυτέρα” Η παράσταση της Ανάληψης στο μέτωπο της πλευράς είναι μεγάλη και πολύπλευρη. Οι τοιχογραφίες είναι επηρεασμένες από την κρητική σχολή.