Γενικός Γραμματέας

Σολδάτος Νικόλαος

τηλ. 2645360519