Χορτάτα

Δήμος Λευκάδας - Χορτάτα

Πάνω από το Κομηλιό προς τα βόρεια βρίσκονται τα Χορτάτα, ένα μεγάλο χωριό σε πολύ όμορφη τοποθεσία με εξαιρετική θέα προς τη δύση και το νότο. Η παράδοση θέλει τους κατοίκους του χωριού πρόσφυγες από την Κάτω Ιταλία.

Η αγορά οκτώ χάλκινων αντικειμένων γεωμετρικών χρόνων από αγρότη της κοινότητας Χορτάτων οδήγησε τον W . Dorpfeld σε μικρή ανασκαφική έρευνα το έτος 1905 στη θέση Σπηλιά. Στις κοιλότητας των βράχων εντοπίστηκαν κατάλοιπα προσφορών, όστρακα αγγείων, τμήματα πήλινων ειδωλίων κλασικών και ελληνιστικών χρόνων και ένα λυχνάρι ρωμαϊκών χρόνων. Η θέση ταυτίστηκε με χώρο τοπικής λατρείας.

Τα χάλκινα αντικείμενα γεωμετρικών χρόνων, τα οποία αγόρασε ο W . Dorpfeld (περόνη, ιππάριο, διπλοί πελέκεις, περίαπτα), αποτελούν, μέχρι στιγμής, τα μόνα αρχαιολογικά τεκμήρια των πρώιμων ιστορικών χρόνων της Λευκάδας πριν από τον αποικισμό των Κορινθίων.