Νικολή, Μανάση και Άγιος Βασίλειος

Δήμος Λευκάδας - Μανάση

Ανατολικά από τον κεντρικό δρόμο που κατευθύνεται από τον Άγιο Πέτρο προς τα βόρεια, άλλος μικρότερος δρόμος οδηγεί στο Νικολή και το Μανάση, δύο μικρούς γραφικούς οικισμούς. Τρία χιλιόμετρα περίπου ανατολικά από τη Νικολή υπάρχει η μονή του Αγίου Νικολάου. Κάποτε ήταν το καθολικό μικρού μοναστηριού στην περιοχή. Η μοναδική είσοδος υπάρχει στη νότια πλευρά του ναού και στο υπέρθυρό της υπάρχει λαξεμένος σταυρός με επιγραφή. Ερείπια γύρω από το ναό επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της μονής. Σύμφωνα με μια μαρτυρία ο ναός χτίστηκε το 1651.