Χαραδιάτικα

Δήμος Λευκάδας - Χαραδιάτικα

Χρειάστηκε να ενωθούν τα Επτάνησα με την Ελλάδα για να αρχίσουν σιγά – σιγά οι απόκληροι των κατακτητών να φεύγουν από τα ορεινά μέρη που τους είχε καταδικάσει η αυθαιρεσία τους και  ο φόβος από την λεηλασία των πειρατών να κατέβουν προς τα πιο πεδινά όπου έβρισκαν πιο γόνιμο έδαφος για να αναπτυχθούν οικονομικά και να συντηρήσουν οικογένειες.

Έτσι έγινε και με τα Χαραδιάτικα. Ένα καινούργιο σχετικά χωριό, ιστορίας 2 -3 αιώνων που όμως έχει να επιδείξει κάποια αξιόλογα πέτρινα σπίτια, εκκλησίες καλντερίμια αρκετά όμορφα.

   Τα τρεχούμενα νερά που έρχονται  από το Άλατρο έχουν κάνει πολύ γόνιμο το έδαφος του χωριού και προχωρώντας μέσα στο φαράγγι συναντάει κανείς ακόμη τους παλιούς νερόμυλους αλλά και το φυσικό μεγαλείο που συνδυάζει το τρίπτυχο δέντρο, πέτρα και νερό.