Υπηρεσίες του Δήμου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε-MAILΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γραφείο Δημάρχου2645360500-507-511
Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίαςdalefkas@lefkada.gov.gr2645360603
Νομική Υπηρεσία2645360588
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξηςtoa@lefkada.gov.gr2645360585
– Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής2645360582
– Γραφείο Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων 2645360597
– Γραφείο Αλιείας2645360593
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού
pronoia@lefkada.gov.gr2645360615-620-534
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού ,Οργάνωσης
και Πληροφορικής
info@lefkada.gov.gr2645360522-521-502-601
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών2645360525
– Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικούhrd@lefkada.gov.gr2645360570-643-613-506
– Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου
και Αλλοδαπών
2645360508, 540, 541
– Τμήμα Διοικητικής Μέριμναςprotocol@lefkada.gov.gr2645360551-553-589
Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών(Κ.Ε.Π.)n.lefkados@kep.gov.gr2645360614-503-509-516
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιώνdoikonomikon@lefkada.gov.gr2645360555
– Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου2645360549-552-558-567-563-545
– Τμήμα Προϋπολογισμού ,Λογιστηρίου και Προμηθειών2645360610-556-542-560-557-545-562-586
Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος264360590-573-583
– Τμήμα Καθαριότητας ,Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πράσινουkathariotita-prasinou@lefkada.gov.gr2645360535-623
– Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας2645360594
– Τμήμα Πολεοδομίας2645360595-596-617
– Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών2645360616-587
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιώνtexniki@lefkada.gov.gr2645360530
– Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων2645360576-581
– Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και
Συγκοινωνιών
2645360578-571
– Τμήμα Τεχνικών Έργων2645360537-533
-Τμήμα Ύδρευσης -Αποχέτευσης2645360518-598-520-538
– Γραμματεία Τεχνικής Υπηρεσίας2645360529-528-608