15 Απριλίου, 2022

Πρόσκληση ΔΣ (Τακτική με Τηλεδιάσκεψη ) Τετάρτη 20-4-2022 και ώρα 15:00

Πρόσκληση ΔΣ (Τακτική με Τηλεδιάσκεψη ) Τετάρτη 20-4-2022 και ώρα 15:00

Περισσότερα >

8 Απριλίου, 2022

Πρόσκληση ΔΣ (Τακτική με Τηλεδιάσκεψη ) Τετάρτη 13-4-2022 και ώρα 18:00

Πρόσκληση ΔΣ (Τακτική με Τηλεδιάσκεψη ) Τετάρτη 13-4-2022 και ώρα 18:00

Περισσότερα >

8 Απριλίου, 2022

Πρόσκληση ΔΣ ( Ειδική Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη ) Τετάρτη 13-4-2022 και ώρα 17:00

Πρόσκληση ΔΣ ( Ειδική Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη ) Τετάρτη 13-4-2022 και ώρα 17:00

Περισσότερα >

25 Φεβρουαρίου, 2022

Πρόσκληση ΔΣ ( Τακτική με Τηλεδιάσκεψη) Τετάρτη 2-3-2022 και ώρα 16:00

Πρόσκληση ΔΣ ( Τακτική με Τηλεδιάσκεψη) Τετάρτη 2-3-2022 και ώρα 16:00

Περισσότερα >

17 Φεβρουαρίου, 2022

Πρόσκληση ΔΣ (Τακτική με Τηλεδιάσκεψη) την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 17:00

Πρόσκληση ΔΣ (Τακτική με Τηλεδιάσκεψη) την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 17:00

Περισσότερα >