Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Απόφαση 856/13.1.2024 (ΑΔΑ: 6ΚΖΜΩΛΙ-Κ7Ρ)

Απόφαση 3405/15.2.2024 (ΑΔΑ: 9Υ97ΩΛΙ-ΡΟΓ)

Απόφαση 7174/08.04.2024 (ΑΔΑ: 6ΗΗΤΩΛΙ-ΟΛΠ)

Απόφαση 10056/16.05.2024

  1. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΑΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
  2. ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΑΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ
  4. ΑΡΑΒΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΡΥΑΣ- ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ