Φτερνό

Δήμος Λευκάδας - Φτερνό

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η ονομασία του χωριού μάς ανάγει σε αρχαιοελληνικές καταβολές όμως η νεότερη εγκατοίκηση των κατοίκων μας οδηγεί σε άλλα ιστορικά συμπεράσματα.

Το χωριό κατοικείται τουλάχιστον από τον 16ο αιώνα αλλά μόλις ήρθαν οι Ενετοί το πύκνωσαν πληθυσμιακά. Συγκεκριμένα το επίθετο Αρματάς υποδηλώνει μισθοφόρους του Ενετικού στρατού που πολέμησαν κατά των Τούρκων και σε αντάλλαγμα πήραν εκτάσεις γης δικές τους καθώς και χρήματα που είχαν γραμμένα τη λέξη «ARMATA», εξού και το επίθετο που πήραν Αρματαίοι.

Επίσης στα χρόνια των Ενετών εγκαταστάθηκαν και οι Σκλαβενιταίοι. Η καταγωγή αυτών είναι από τα Σκλάβαινα της Αιτ/νίας  τα οποία τα έκαψαν οι Τούρκοι το 1690 και οι κάτοικοι που γλίτωσαν ήρθαν στον Πόρο και Φτερνό και στη συνέχεια στο Κατωχώρι όπου από τον τόπο καταγωγής τους βγήκε και το καιούργιο επίθετο.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η λαογραφία του χωριού είναι συνδεδεμένη με τον ποιμενικό τρόπο ζωής που όλους αυτούς τους αιώνες ακολουθεί.

Η ζωοκλοπή αποτελούσε ανέκαθεν αναγκαίο κακό μιας και είχε ανδραγαθοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό.

Στις μέρες μας έχει αλλάξει η όψη του χωριού με πολλούς δρόμους, πολλά καινούργια σπίτια και πολλούς ξένους που έχουν εγκατασταθεί εκεί. Το καλοκαίρι αποτελεί έναν αξιόλογο τουριστικό προορισμό τόσο για φαγητό όσο και διαμονή.