Αντιδήμαρχοι

Απόφαση 856/13.1.2024 (ΑΔΑ: 6ΚΖΜΩΛΙ-Κ7Ρ)

Απόφαση 3405/15.2.2024 (ΑΔΑ: 9Υ97ΩΛΙ-ΡΟΓ)ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 • ΣΚΛΗΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
 • ΚΑΤΣΕΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • ΑΡΜΑΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 • ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 • ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΥΓΕΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 • ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
 • ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ
 • ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ
 • ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΥ
 • ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ