Αντιδήμαρχοι

  • Αργυρός Νικόλαος του Ιωάννη
  • Βικέντιος Νικόλαος του Γεωργίου
  • Γαζής Αναστάσιος του Ιωάννη
  • Γιαννιώτης Παναγιώτης του Γερασίμου
  • Γιανούτσος Χαράλαμπος του Γεωργίου
  • Ζουριδάκης Ευτύχιος του Εμμανουήλ
  • Λύγδας Σπυρίδων του Γεωργίου
  • Σκληρός Φίλιππος του Δημοσθένη
  • Σολδάτος Γεώργιος του Σταύρου
  • Τσιρογιάννης Γεώργιος του Ιωάννη