Αδελφοποιημένες Πόλεις

α/αΑδελφοποιημένες
Πόλεις
Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου
Δήμου Λευκάδας
Ημερομηνία
Αδελφοποίησης
Ονοματεπώνυμο
Δημάρχου
1Eμαμπόvτα Σουηδίας
Emmaboda
22/4-2-198518 Αυγούστου 1985Σπύρος Μαργέλης
2Στρανζίτσε Τσεχrας
Straznice
27/9-2-198715 Ιουνίου 1988 Σπύρος Μαργέλης
3Παραλίμνι Κύπρου
Paralimni
47/6-3-198920 Αυγούστου 1989 Σπύρος Μαργέλης
4Σιντζούκου Ιαπωνίας
Shinsuku
86/13-5-198512 Οκτωβρίου 1989Σπύρος Μαργέλης
5Ναχαρίγια Ισραήλ
Naxarigia
19/20-1-199216 Αυγούστου 1992Σπύρος Μαργέλης
6Πλοέστι Ρουμανίας Ploesti110/28-7-199728 Απριλίου 1998

Κώστας Σταματέλος
7Λεκάτ Γαλλίας
Leucate
232/4-12-200022 Σεπτεμβρίου 2001Παναγιώτης Σκληρός
8Περοχή Primorskiy Δήμου Οδησσού Ουκρανίας2/3-2-20104 Σεπτεμβρίου 2010Βασίλειος Φέτσης
9Zhoushan Κίνα12/19-1-2015   14 Ιουνίου 2015Κωνσταντίνος Δρακονταειδής