10 Αυγούστου, 2022

Αποτελέσματα Πλήρωσης θέσεων εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγούσων ανάγκων- Ανακοίνωση 17444/26.7.2022 (ΑΔΑ: ΡΠΔΖΩΛΙ-ΩΛΜ)

Περισσότερα >

2 Αυγούστου, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ5/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Περισσότερα >

1 Αυγούστου, 2022

Διακήρυξη διαγωνισμού για «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Περισσότερα >

26 Ιουλίου, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες), που εκδηλώθηκαν στις 29 και 30.11.2021 στο Δήμο Λευκάδας

Περισσότερα >

26 Ιουλίου, 2022

Διακήρυξη διαγωνισμού “ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ”

Περισσότερα >