29-05-2023 :Ανάρτηση πινάκων κατάταξης ΣΟΧ 2/2023 Ειδικότητα ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ–JCB) (102)

Αναρτήθηκε στις 29/05/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

29-05-2023 :Ανάρτηση πινάκων κατάταξης ΣΟΧ 2/2023 Ειδικότητα ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ–JCB) (102)