29-05-2023 :Ανάρτηση πινάκων κατάταξης ΣΟΧ 2/2023 Ειδικότητα ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΏΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟ) (103) και ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΏΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) (104)

Αναρτήθηκε στις 29/05/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

29-05-2023 :Ανάρτηση πινάκων κατάταξης ΣΟΧ 2/2023 Ειδικότητα ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΏΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟ) (103) και ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΏΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) (104)