Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αναρτήθηκε στις 29/02/2024, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Για την πρόσληψη έξι (6) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, με σύμβαση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα
“Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2023-2024”