Ανακοίνωση ΔΕΠΟΚΑΛ για προγράμματα μαζικού αθλητισμού

Αναρτήθηκε στις 14/10/2021, στην κατηγορία ΔΕΠΟΚΑΛ

Ανακοίνωση ΔΕΠΟΚΑΛ για προγράμματα μαζικού αθλητισμού